Đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tƣ trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Huế

<p> Cho vay dự án đầu tƣ là một mảng của hoạt động tín dụng trong ngân hàng, mang lại lợi nhuận, thu nhập đáng kể và là cơ hội giúp ngân hàng tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, tiếp tục giao dịch với ngân hàng sau khi dự án kết thúc. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực có nhiều rủi ro, chính vì vậy, công tác thẩm định dự án đầu tƣ trong quyết định cho vay là rất quan trọng, đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm và cả thông tin từ phía nhân viên thẩm định và khách hàng. Bài nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp trong giai đoạn 2012 – 2014, tại NH TMCP Á Châu CN Huế. Đây là giai đoạn mà ACB Huế nói riêng hay hệ thống các Chi nhánh ACB nói chung gặp rất nhiều khó khăn, nhiều thay đổi lớn từ tình hình kinh tế khủng hoảng ở Việt Nam, chính sách của Nhà Nƣớc và từ bên trong ngân hàng. Bài nghiên cứu gồm có ba phần, phần đầu tập trung đặt vấn đề, tính cấp thiết của đề tài và phƣơng phap, phạm vi nghiên cứu. Phần trọng tâm chính rơi vào phần II: Nội dung nghiên cứu, gồm có 3 chƣơng: Chƣơng I trình bày về cơ sở lý thuyết về dự án đầu tƣ, quy trình thẩm định dự án đầu tƣ và nội dung thẩm định dự án đầu tƣ. Từ đó phân tích và làm rõ những nhân tố ảnh hƣởng đến công tác thẩm định DADT về mặt khách quan (Phía doanh nghiệp, môi trƣờng kinh tế, môi trƣờng pháp lý) và mặt chủ quan </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY