Đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán cho vay ngắn hạn bằng Việt Nam đồng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - Chi nhánh Huế

<p> Qua quá trình thực tập tại PDG Bắc Trường Tiền thuộc Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Huế đã giúp em có nhiều hiểu biết hơn về thực tế, nắm bặt được nhiều vấn đề về kế toán cho vay đối với KHCN. Đề tài đã thực hiện được cơ bản những mục tiêu đặt ra, cụ thể như sau: - Thứ nhất, đề tài đã hệ thống lại những vấn đề lý luận chung về kế toán cho vay ngắn hạn đối với KHCN bằng VND để làm căn cứ nghiên cứu thực tiễn tại đơn vị thực tập. - Thứ hai, đề tài đã khái quát được những nét đặc trưng về Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh Huế, tìm hiểu thực tế công tác hạch toán cho vay ngắn hạn đối với KHCN của Ngân hàng. - Thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu, đề tài đã chỉ ra được những ưu điểm và những hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán cho vay ngắn hạn đối với KHCN tại đơn vị, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần khắc phục, cải thiện công tác này cho NH. Bên cạnh những mục tiêu đã đạt được, đề tài vẫn còn một số điểm hạn chế sau: - Do lĩnh vực hoạt động của NH khá rộng cho nên các loại loại hình sản phẩm của NH cũng đa dạng và phong phú. Đề tài chỉ mới dừng lại ở việc nghiên cứu công tác kế toán cho vay ngắn hạn đối với KHCN, chưa có điều kiện đi sâu nghiên cứu tình hình cho vay trung và dài hạn tại đơn vị, đặc biệt là đối với nhóm KH doanh nghiệp </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY