Đề tài Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Thành phố Huế

<p> Bên cạnh các giải pháp nỗ lực từ phía ngân hàng, cần và rất cần một quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành từ các cơ quan quản lý Nhà nước mà cụ thể ở đây là Ngân hàng Nhà nước, trong việc giải quyết những bất ổn trong hệ thống cũn g như nhất quán mục tiêu tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và xác định rõ ràng lộ trình triển khai để các NHTM chủ động xây dựng phương án hợp lý và khả thi nhất. Cần tăng cường vai trò quản lý của NHNN đối với hoạt động tín dụng và quản lý RRTD của các NHTM, tăng cường hiệu quả thanh tra, kiểm soát nhằm hạn chế, phòng ngừa RRTD mang tính hệ thống trong các NHTM. Nâng cao chất lượng trung tâm thông tin tín dụng: Đây là một điều rất cần thiết vì rủi ro trong kinh doanh của NHTM sẽ giảm đi khi thông tin tín dụng được cung cấp chất lượng. Ngân hàng Nhà nước cần chú trọng đổi mới các trang thiết bị cũng như cả hệ thống nhằm giúp cho việc cung cấp thông tin tín dụng được thông suốt và kịp thời. Hiện nay, mỗi NHTM xây dựng riêng cho mình một hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp loại khách hàng riêng. Điều này sẽ làm cho thông tin của CIC cung cấp sẽ không nhất quán. Vì vậy, để khai thác thông tin có hiệu quả, đánh giá khách hàng chính xác, NHNN cần xây dựng hệ thống tính điểm và xếp hạng khách hàng thống nhất trong toàn ngành. Việc tham khảo thông tin của các ngân hàng sẽ thuận lợi hơn. 2.2.2. Đối với các quy phạm pháp luật và các ban ngành liên quan Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng của các NHTM như đảm bảo tiền vay, lãi suất cho vay, cần được nghiên cứu hoàn thiện phù hợp với thực tiễn hoạt động và thông lệ quốc tế nhằm hạn chế rủi ro về pháp lý cho các NHTM. Đại học Kinh tế Huế </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY