Đề tài Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần đông á chi nhánh Hà Nội

Hoạt động của Ngân hàng thương mại là một loại hình kinh doanh đặc biệt, rủi ro trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng đặc biệt là rủi ro tín dụng có phản ứng dây truyền lây lan và ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ đời sống kinh tế - chính trị xã hội của một quốc gia. Thực tế tình hình rủi ro tín dụng tại Việt Nam nói chung, Ngân hàng Đông Á chi nhánh hà Nội nói riêng có những biến động tương đối phức tạp. Vì vậy hạn chế rủi ro tín dụng luôn là nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu, thường xuyên có tính chất lâu dài không những của toàn bộ hệ thống Ngân hàng Việt Nam mà còn toàn của xã hội. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đông Á tuy là nhỏ nhưng trong hoạt động kinh doanh tín dụng thì luôn "tiềm ẩn" rủi ro. Khóa luận này viết trên cơ sở vận dụng những kiến thức đã học và quá trình đi thực tập thực tế trong tại Phòng tín dụng Ngân hàng Đông Á - chi nhánh Hà Nội .Với đề tài, "Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh Hà Nội" đã chỉ rõ được những nội dung cơ bản sau: 1.Tổng quan những vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng và biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. 2. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh cũng như tình hình rủi ro tín dụng tại chi nhánh Hà Nội,đưa ra những nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng, những biện pháp mà Ngân hàng Đông Á đã áp dụng để hạn chế rủi ro đó

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY