Đề tài Thực trạng và giải pháp cho vay tiêu dùng tại agribank - Chi nhánh quận 5 - Tp Hồ Chí Minh

LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay đất nước đang trên con đường đổi mới, nền kinh tế đang dần hòa nhập vào kinh tế chung của thế giới. Do đó nền kinh tế nước ta sẽ gặp những khó khăn nhất định, để có phát triển ổn định và bền vững, chúng ta cần phải có những cơ chế họat động kinh tế mới phù hợp với cơ chế thị trường hiện tại và cần có một hệ thống lĩnh vực kinh tế đóng vai trò như hệ thần kinh thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế, và một trong những dây thần kinh quan trọng điều phối phần lớn tài chính trong kinh tế đó là lĩnh vực tiền tệ Ngân hàng. Đối với toàn bộ hệ thống NHNN Việt Nam nói chung và NHNo&PTNT chi nhánh Quận 5 nói riêng thì vấn đề tạo vốn và sử dụng vốn có hiệu quả là một vấn đề rất được quan tâm. Nguồn vốn đáp ứng được nhu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là vấn đề quan trọng và cần thiết trong hiện tại và tương lai. Mà trong đó họat động cho vay đối với khách hàng là cá nhân cũng sẽ tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. Do thấy được tầm quan trọng của tín dụng đối với khách hàng là cá nhân đối với họat động của Ngân hàng nên NHNo&PTNT chi nhánh Quận 5 trong những năm gần đây luôn chú trọng đến công tác cho vay, tiêu dùng, góp phần làm cho hệ thống Ngân hàng ngày càng hoàn thiện hơn. Qua thời gian học tập tại trường và được tiếp cận với thực tiễn các hoạt động tại NHNo&PTNT chi nhánh Quận 5 em thấy rằng việc tìm hiểu về hoạt động tín dụng đối với khách hàng là cá nhân lầ cần thiết. Vì vậy nên em chọn đề tài “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK – CHI NHÁNH QUẬN 5 – TP.HCM”. MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG 2 1.1 Khái niệm và chức năng của tín dụng 2 1.1.1 Khái niệm 2 1.1.2 Các chức năng của tín dụng: 2 1.2 Các hình thức tín dụng phổ biến hiện nay 5 1.2.1 Căn cứ vào thời hạn vay 5 1.2.2 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 5 1.2.3 Căn cứ vào hình thái giá trị tín dụng 6 1.2.4 Căn cứ vào phương pháp hoàn trả 6 1.2.5 Căn cứ theo đối tượng tham gia quy trình cho vay 6 1.2.6 Căn cứ vào phương pháp cho vay 7 1.2.7 Căn cứ vào mối quan hệ của các chủ thể 7 1.3 Lý luận về tín dụng tiêu dùng: 8 1.3.1 Khái niệm và đặc điểm của tín dụng tiêu dùng 8 1.3.2 Đối tượng của tín dụng tiêu dùng 9 1.3.3 Phân loại tín dụng tiêu dùng 9 1.3.4 Ý nghĩa của tín dụng tiêu dùng 11 1.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới tín dụng tiêu dùng 12 Chưong 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG 14 2.1 Giới thiệu chung về NHNo&PTNT VIỆT NAM 14 2.2 Vài nét về NHNo&PTNT Quận 5 20 2.2.1 Hoàn cảnh ra đời 20 2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ hoạt động 21 2.2.3 Cơ cấu tổ chức các phòng ban 22 2.2.4 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 23 2.2.5 Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu 27 2.3 Tình hình huy động vốn và cho vay 28 2.3.1 Tình hình huy động vốn 28 2.3.2 Tình hình cho vay 34 2.4 Thực trạng cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT Quận 5 39 2.4.1 Các hình thức cho vay tiêu dùng ở NHNo&PTNT Quận 5 40 2.4.2 Một số qui định đối với tín dụng tiêu dùng 43 2.4.3 Quy trình tín dụng tiêu dùng 46 2.5 Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT Quận 5 50 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP 55 3.1 Nhận xét chung về chi nhánh Quận 5 55 3.1.1 Điểm mạnh 55 3.1.2 Điểm yếu 55 3.2 Giải pháp 56 3.2.1 Đối với chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 56 3.2.2 Đối với Ngân hàng thương mại 57 3.3 Kiến nghị 58 KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY