Đề tài Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo cho công ty cổ phần du lịch An Giang

MỤC LỤC Chương 1: MỞ ĐẦU1 1.1Lý do chọn đề tài1 1.2Mục tiêu nghiên cứu. 2 1.3Phạm vi nghiên cứu. 2 1.4Phương pháp nghiên cứu. 2 1.4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu. 2 1.4.2Phương pháp xử lý dữ liệu. 3 1.5 Ý nghĩa đề tài3 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN4 2.1 Khái quát xuất khẩu. 4 2.1.1 Định nghĩa xuất khẩu. 4 2.1.2 Thẩm định tiềm năng xuất khẩu. 4 2.1.3 Đánh giá các thị trường xuất khẩu. 5 2.1.4 Thông tin thị trường xuất khẩu. 6 2.2 Các kênh, truyền thông tiếp thị xuất khẩu. 6 2.2.1 Các kênh tiếp thị6 2.2.2 Truyền thông tiếp thị xuất khẩu. 7 2.3 Thẩm định tiềm năng thị trường xuất khẩu và thương mại hóa sản phẩm xuất khẩu. 9 2.3.1 Thẩm định thị trường xuất khẩu. 9 2.3.2 Thương mại hóa sản phẩm xuất khẩu hay nghiên cứu sản phẩm11 2.4 Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh xuất khẩu. 12 2.4.1 Khái niệm đàm phán trong kinh doanh quốc tế. 12 2.4.2 Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương.12 2.5 Hợp đồng xuất khẩu_ quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 13 2.5.1 Hợp đồng xuất khẩu. 13 2.5.2 Nội dung các điều kiện và điều khoản của một hợp đồng xuất khẩu. 13 2.6 Pháp luật trong hợp đồng ngoại thương. 14 2.6.1 Giới thiệu về Incoterms. 14 2.6.2Các điều kiện của Incoterms 2000. 14 2.7 Thanh toán quốc tế_ các phương thức thanh toán quốc tế. 16 2.8 Các chứng từ căn bản trong hợp đồng ngoại thương. 18 Chương 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG19 3.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Du Lịch An Giang. 19 3.2 Mục tiêu hoạt động_ chức năng_ nhiệm vụ và quyền hạn của công ty. 21 3.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công ty. 22 Chương 4: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG25 4.1 Thực trạng xuất khẩu gạo trên thế giới và Việt Nam (2005 – 2007)25 4.1.1 Tình hình thế giới25 4.1.2 Ở Việt Nam26 4.2.1 Tình hình thực hiện nghiệp vụ xuất khẩu gạo trên thế giới29 4.2.2 Tình hình thực hiện nghiệp vụ xuất khẩu gạo tại Việt Nam29 4.3. Thực trạng kinh doanh xuất khẩu gạo của công ty. 30 4.3.1 Thực trạng hoạt động xuất khẩu gạo của công ty (2005 – 2007)30 4.3.2 Kim ngạch xuất khẩu gạo theo cơ cấu chủng loại (2005 – 2007)31 4.3.3 Kim ngạch xuất khẩu gạo theo thị trường. 34 4.4 Đánh giá tình hình thực hiện nghiệp vụ xuất khẩu gạo của công ty (2005 – 2007)36 4.4.1 Thẩm định tiềm năng xuất khẩu của công ty. 36 4.4.2 Hoạt động nghiên cứu thị trường xuất khẩu. 38 4.4.3 Các kênh tiếp thị và truyền thông marketing gạo xuất khẩu của công ty Cổ Phần Du Lịch An Giang. 40 4.4.4 Thẩm định thị trường tiềm năng và thương mại hóa sản phẩm gạo xuất khẩu của công ty41 4.4.5 Các hình thức giao dịch đàm phán xuất khẩu gạo. 43 4.4.6 Cách thức soạn thảo hợp đồng xuất khẩu gạo với khách hàng. 44 4.4.7 Công tác chuẩn bị nguồn hàng xuất khẩu gạo của công ty. 44 4.4.8 Các phương thức thanh toán quốc tế được áp dụng trong việc xuất khẩu gạo của công ty Cổ phần Du Lịch An Giang. 47 4.4.9 Các phương thức vận tải bảo hiểm được áp dụng trong việc xuất khẩu gạo của công ty50 4.4.10 Các chứng từ được sử dụng trong hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty. 51 4.5 Phân tích ma trận SWOT của công ty. 52 Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU GẠO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG60 5.1 Giải pháp marketing xuất khẩu cho công ty. 60 5.1.1 Các giải pháp để thâm nhập, mở rộng và phát triển thị trường. 60 5.1.2 Giải pháp quảng bá thương hiệu, nâng cao uy tín của công ty ra thị trường thế giới61 5.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ xuất khẩu gạo. 62 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 63 6.1 Kết luận. 63 6.2 Kiến nghị64 6.2.1 Đối với Nhà nước. 64 6.2.2 Đối với công ty. 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY