Đề tài Thực trạng ứng dụng phương thức tín dụng chứng từ ở Ngân hàng thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh Huế

<p> Đưa ra một số giải pháp dựa trên điều kiện thực tế của CN như tăng cường công tác marketing, làm sâu rộng quan hệ với các NH đại lý, cải thiện quy trình thanh toán, đa dạng hóa các dịch vụ thanh toán quốc tế, Một số hạn chế của Khóa luận là mới chỉ đánh giá việc ứng dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ dựa trên góc nhìn từ phía NHTM, còn chưa có được những nhìn nhận từ phía KH. Chưa đề ra được mô hình với các thông số cụ thể thể hiện mức độ tác động của từng nhân tố đến việc ứng dụng phương thức tín dụng chứng từ đối với NHTM. Đề tài chưa có được sự so sánh giữa các NH cùng quy mô có ứng dụng phương thức tín dụng chứng từ trên địa bàn để đưa ra những nhận định phù hợp nhất về tác động của các nhân tố ảnh hưởng. Hướng phát triển đề tài trong tương lai có thể đánh giá việc ứng dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ dựa trên việc điều tra từ phía KH, sử dụng số liệu để so sánh tình hình với các NH khác để đánh giá chính xác hơn. Có thể mở rộng hướng nghiên cứu trên quy mô rộng để đưa ra một mô hình tương đối cụ thể về tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng phương thức tín dụng chứng từ ở NHTM. Mặc dù trong quá trình thực tập em đã cố gắng tìm hiểu, phân tích đánh giá những nội dung của khóa luận nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót nên em kính mong được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của Thầy cô, các anh chị Ngân hàng và các bạn để khóa luận được hoàn chỉnh hơn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY