Đề tài Thực trạng thực hiện Đề án vị trí việc làm tại các trung tâm phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 và một số yếu tố liên quan

2. Khuyến nghị 2.1. Nghị định 41 và Thông tư 14/2012 ra đời mà chưa có thử nghiệm trong khi các hướng dẫn chưa cụ thể và rõ ràng đang là một thách thức cho các địa phương triển khai và thực hiện. Do đó, cần có thử nghiệm phương pháp định biên theo Nghị định 41/2012 và Thông tư 14/2012 tại vài địa phương, trong khoảng thời gian hợp lý, đánh giá hết được các ưu, nhược điểm rồi cải tiến và hoàn chỉnh phương pháp này, trước khi đưa phương pháp đó ra áp dụng tại tất cả các địa phương trong toàn quốc. Căn cứ kết quả thử nghiệm Nghị định 41/2012 và Thông tư 14/2012 từ đó mới quyết định về sự tăng, giảm hay duy trì tổng số biên chế nhà nước hiện nay. 2.2. Cơ quan quản lý trung ương (VAAC) cần có những hướng dẫn chi tiết về các bước thực hiện đề án vị trí việc làm cho các TT PC HIV/AIDS, bao gồm cả những giải pháp khắc phục sự chồng chéo với TT 08; đồng thời có kế hoạch giám sát và hỗ trợ việc thực hiện NĐ 41 của các địa phương và cơ sở. 2.3. Cần tập huấn cho cán bộ các cơ sở y tế công lập, trong đó có các TT PC HIV/AIDS về nội dung NĐ 41 và phương pháp thực hiện NĐ, bao gồm cả kỹ năng quản lý nhân lực, xác định vị trí việc làm, phân tích công việc, xây dựng bản mô tả công việc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY