Đề tài Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào ngành công nghiệp Tỉnh Quảng Nam

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đã hình thành một số khu công nghiệp tập trung, làng nghề tiểu thủ công nghiệp, thu hút hàng trăm nhà đầu tư đến đây thành lập doanh nghiệp, tiến hành sản xuất kinh doanh. Từ thực tế cho thấy vốn đầu tư vào ngành công nghiệp ở tỉnh Quảng Nam đã có những dấu hiệu khả quan, tích cực, đã thu hút được số lượng lớn vốn đầu tư ở trong và ngoài nước. Song bên cạnh đó VĐT vào ngành CN còn nhiều khó khăn, tồn tại cần phải được tháo gỡ, đặc biệt là vấn đề thu hút vốn đầu tư công nghiệp. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài “ Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào ngành công nghiệp Tỉnh Quảng Nam” làm khóa luận tốt nghiệp để tìm hiểu kỹ hơn về tình hình thu hút VĐT vào ngành công nghiệp của Tỉnh Quảng Nam. Các phương pháp được sử dụng - Phương pháp chủ nghĩa duy vật biện chứng làm cơ sở - Phương pháp thu thập số liệu - Phương pháp phân tích + Thống kê, điều tra, quan sát. + Phương pháp so sánh, phân tích xu hướng, phân tích cơ cấu, phân tích chỉ số. + Phương pháp phân tích – tổng hợp Từ mục đích và các thông tin thu thập được, đề tài tập trung vào phân tích và làm rõ các khái niệm, đặc trưng của việc thu hút VĐT vào ngành CN , đánh giá tình hình thu hút VĐT vào ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2009-2013. Đồng thời đưa ra những mục tiêu, định hướng của tỉnh Quảng Nam về phát triển công nghiệp và thu hút vốn đầu tư vào ngành công nghiệp. Qua đó, đề xuất những giải pháp chủ yếu để thu hút vốn đầu tư có hiệu quả vào ngành công nghiêp tỉnh Quảng Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY