Đề tài Thực trạng quản lý thuế ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện Lệ thủy tỉnh Quảng Bình

<p> Tăng cường hệ thống thông tin giữa cơ quan thuế - tài chính - kho bạc tới tất cả các cấp trong cả nước. Việc phối hơp, trao đổi thông tin giữa ba ngành trên tạo điều kiên thuận lợi cho việc thực hiên nhiệm vụ của mỗi ngành và góp phần quan trọng trong công tác quản lý thuế, giữa các ngành có sự hỗ trợ nhau trong công tác quản lý của mình. Định kỳ hàng tháng, cơ quan thuế cung cấp cho Kho bạc các dữ liệu về đối tượng nộp thuế, đảm bảo cập nhật đầy đủ thông tin về đối tượng nộp thuế, phục vụ tốt cho việc nhập chứng từ thu ngân sách, Cơ quan thuế và cơ quan kho bạc thường xuyên có sự đối chiếu số liệu, chứng từ, cuối tháng đối chiếu xác nhận ngân sách trong tháng. Giữa cơ quan thuế và cơ quan trong ngành tài chính, được thực hiện thường xuyên, kịp thời sẽ đáp ứng tốt cho việc chỉ đạo, điều hành thu ngân sách trên địa bàn. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện điều hành đều được phối hợp xử lý, tạo điều kiện tốt thực hiện thu ngân sách. Để tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin một cách nhanh chóng và chính xác về đối tượng nộp thuế, đề nghị ủy ban nhân dân chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin giữa ba cơ quan Thuê - Tài chính - Kho bạc trên địa bàn huyện. Bộ tài chính cần đưa ra những quy định chặt chẽ hơn trong thanh toán và nộp thuế để hạn chế sử dụng tiền mặt , giúp quản lý thuế được đơn giản và hiệu quả hơn </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY