Đề tài Thực trạng nhân lực và nhu cầu đào tạo cho cán bộ đang công tác trong hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tại 10 tỉnh

KHUYẾN NGHỊ Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, nhằm bổ sung nguồn nhân lực phòng, chống HIV/AIDS tại các địa phương, chúng tôi đưa ra một số khuyến nghị sau: 1. Các địa phương cần có kế hoạch bổ sung nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao. Khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án vị trí việc làm để bổ sung nhân lực phù hợp với tình hình dịch HIV/AIDS của từng địa phương. Đặc biệt nhân lực tại các đơn vị cung cấp dịch vụ như OPC, VCT, MMT khi các nhà tài trợ cắt giảm kinh phí và giảm hỗ trợ nhân sự tại các cơ sở này. 2. Việc tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cần phải dựa trên nhu cầu của các địa phương như: Chủ đề ưu tiên, địa điểm tổ chức, thời gian đào tạo nhằm đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả. 3. Các địa phương cần cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn đúng đối tượng, đúng thành phần, đảm bảo mỗi cán bộ phải được tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn theo vị trí công tác tối thiểu 1 lần/năm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY