Đề tài Thực trạng kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương – Chi nhánh Hải Dương

<p> Tài sản bảo đảm hiện tại vẫn đang được bảo quản và hoạt động tốt, được khách hàng sử dụng, khai thác hiệu quả. Tài sản được đánh giá có tính thanh khoản trung bình. 4. Điều khoản thực hiện: - Tất cả các tài sản gắn liền trên đất bao gồm các công trình phụ trợ, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi. - Các bên thỏa thuận tài sản thế chấp trên của Bên B được sử dụng để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn ( gốc, lãi, phí phát sinh và các nghĩa vụ khác) của Bên B (là khách hàng vay) tại Bên A theo (các) HĐTD hiện tại và các hợp đồng cấp tín dụng trong tương lai giữa Bên A và Khách hàng vay trước, cùng và/hoặc sau thời điểm định giá lại này, không phụ thuộc vào giá trị nghĩa vụ được đảm bảo đã nêu ở mục 5 Biên bản định giá lại tài sản này. - Chúng tôi những người tham gia đồng ý với nội dung trên và cùng nhau lập biên bản định giá lại tài sản này, ký tên dưới đây xác nhận nội dung trên là đúng sự thật. - Biên bản định giá lại tài sản này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng thế chấp tài sản số 07.12.11.033.01/HĐTC ngày 7/12/2011 được ký giữa các bên. - Biên bản định giá lại tài sản này gồm 05 trang, được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản, Cơ quan công chứng giữ 01 bản. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY