Đề tài Thực trạng kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

Khóa luận tập trung nghiên cứu về kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Hưng Nguyên. Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương:  Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ và quy trình cho vay tại các ngân hàng thương mại. Cơ sở lý luận chung ở chương 1 này nhằm làm rõ các khái niệm và nội dung cơ bản có liên quan đến hệ thống KSNB và quy trình chung về cho vay khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại.  Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Agribank Hưng Nguyên. Mở đầu chương 2 là phần giới thiệu tổng quan về Agribank Hưng Nguyên bao gồm: Lịch sử hình thành và phát triển, tình hình nhân sự, tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong giai đoạn 2011-2013

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY