Đề tài Thực trạng kế toán cho vay vốn tín dụng đầu tư bằng Việt Nam đồng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

Bảo quản, sử dụng, khai thác tài sản thế chấp nhưng không làm mất hoặc giảm giá trị tài sản thế chấp so với khi ký Hợp đồng này (không tính đến hao mòn vô hình và yếu tố trượt giá). 2. Thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thế chấp trước khi đưa vào sử dụng đối với những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. Phải giao ngay cho Bên nhận thế chấp bản gốc các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng và được nhận lại sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ đối với Bên nhận thế chấp. 3. Không thay đổi, sửa chữa cấu hình và các bộ phận của tài sản thế chấp làm giảm sút giá trị tài sản thế chấp. Việc sửa chữa lớn phải thông báo cho Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thừa Thiên Huế biết. Bên thế chấp phải áp dụng các biện pháp cần thiết tránh nguy cơ làm mất hoặc giảm sút giá trị tài sản thế chấp, kể cả việc ngừng khai thác, sử dụng các tài sản đó. 4. Phối hợp với Bên nhận thế chấp thực hiện việc công chứng, chứng thực thế chấp và đăng ký, xoá đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Chịu mọi chi phí công chứng, chứng thực, đăng ký và xoá đăng ký thế chấp, xử lý tài sản thế chấp (nếu có). 5. Không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, cho, tặng, cho mượn, cho thuê tài sản thế chấp, dựng tài sản thế chấp làm tài sản bảo đảm nghĩa vụ trả nợ cho bên thứ ba khi nghĩa vụ được bảo đảm chưa chấm dứt hoặc chưa có biện pháp bảo đảm khác thay thế để bảo đảm nghĩa vụ cho Bên nhận thế chấp, hoặc chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bên nhận thế chấp. 6. Mua bảo hiểm cho tài sản thế chấp nếu tài sản thế chấp thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Bên nhận thế chấp. Bên thế chấp giao bản gốc giấy tờ bảo hiểm cho Bên nhận thế chấp giữ và chuyển quyền thụ h- ưởng tiền bồi thường bảo hiểm cho Bên nhận thế chấp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Các tài sản phải mua bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật được xác định theo phụ lục đính kèm 7. Bên thế chấp phải thông báo ngay cho Bên nhận thế chấp tiến độ hình thành tài sản thế chấp, những thay đổi liên quan đến tài sản thế chấp: những hư hỏng có khả năng làm mất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY