Đề tài Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Thừa Thiên Huế

<p> Đề tài: “Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Thừa Thiên Huế” là kết quả của một quá trình tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu trong suốt 3 tháng qua tại NHCSXH. So với những mục tiêu cụ thể ban đầu đã đặt ra trước khi nghiên cứu, về cơ bản đề tài này đã được hoàn thành và đạt được một số mục tiêu nhất định. Có thể nhận thấy, xoá đói giảm nghèo là một chiến lược lâu dài và quan trọng mà Nhà nước đã đặt ra trong những năm qua song song với chiến lược phát triển kinh tế. Là ngân hàng được thành lập nhằm mục tiêu hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, việc nâng cao hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng tại NHCSXH trở thành một trong những vấn đề cấp bách, đặc biệt là ở tỉnh Thừa Thiên Huế_một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá của miền Trung. NHCSXH Thừa Thiên Huế đã góp phần quan trọng trong việc củng cố và hoàn thiện quy trình tín dụng để chất lượng tín dụng không ngừng được nâng cao, kinh tế phát triển đồng đều, hạn chế những chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, cải thiện chất lượng đời sống của nhân dân, tiến tới công nghiệp hóa_hiện đại hoá đất nước </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY