Đề tài Thực trạng hoạt động tại Công ty tài chính cổ phần Điện Lực- EVNFinance

Phần 1: Cơ sở lý luận 1. Khái niệm chung 2. Các hoạt động chủ yếu của công ty tài chính  Huy động vốn:  Cho vay và đầu tư:  Cung cấp các dịch vụ tài chính khác: Phần 2: Thực trạng hoạt động tại công ty tài chính cổ phần Điện Lực ( EVN Finance ) 1. Giới thiệu chung về công ty 2. Thực trạng hoạt động 2.1 Hoạt động Huy động vốn: 2.3 Hoạt động đầu tư: 2.4 Các dịch vụ tài chính khác  Hoạt động Kinh doanh tiền tệ:  Hoạt động dịch vụ:  Hoạt động Thu xếp vốn:  Hoạt động bảo lãnh:  Hoạt động kinh doanh ngoại hối  Hoạt động Tư vấn Tài chính  Hoạt động tư vấn đầu tư, nhận ủy thác đầu tư: Phần 3: Đánh giá tình hình hoạt động và một số giải pháp kiến nghị 1. Các thành tựu: 2. Các hạn chế còn tồn tại : 3. Giải pháp khắc phục các hạn chế đó. ♦ Đối với hoạt động vốn : ♦ Đối với hoạt động tín dụng: ♦ Đối với hoạt động đầu tư : ♦ Đối với hoạt động dịch vụ:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY