Đề tài Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ cho vay học sinh sinh viên tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

<p> Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên trong việc sử dụng vốn vay có hiệu quả và thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ, trả lãi cho ngân hàng đúng quy định; phối hợp với các ngành chuyên môn cấp huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho hội viên phương án sử dụng vốn có hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá chất lượng hoạt động của tổ TK&VV, phối hợp với chính quyền cấp xã, thôn và NHCSXH củng cố kịp thời những tổ TK&VV yếu kém, nhằm nâng cao chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác. Phối hợp với NHCSXH trên địa bàn tổ chức phân tích nguyên nhân nợ xấu đến từng hộ để có giải pháp xử lý; thành lập Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng ở cấp huyện, xã để xử lý dứt điểm nợ xấu, gắn chất lượng tín dụng với bình xét thi đua của từng cấp Hội hằng năm. 2.5. Đối với những đề tài nghiên cứu tiếp theo Em có một số đề xuất để hoàn thiện hơn nội dung của những đề tài nghiên cứu tiếp theo như sau: Mở rộng nghiên cứu toàn bộ nghiệp vụ cho vay của NHCSXH huyện Triệu Phong để có thể đánh giá được tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY