Đề tài Thực trạng dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Quảng Nam 2011-2012

KIẾN NGHỊ - Đề xuất các giải pháp xã hội: Tăng cường các dịch vụ TVXNTN cho PNMT ở các huyện, thành phố. Hàng năm TTYT các huyện, thành phố đề ra các chỉ tiêu cụ thể về tư vấn, xét nghiệm HIV cho PNMT. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng quí, từng năm, - Tăng cường quảng bá hoạt động của các phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện để PNMTcó cơ hội tiếp cận với dịch vụ biết được được tình trạng nhiễm HIV của mình để có kế hoạch phòng mẹ và con. - Tăng cường tập huấn về PLTMC, qui trình TVXNTN, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động TVXNTN - Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát về PLTMC từ tỉnh đến huyên, xã.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY