Đề tài Thực trạng đội ngũ giáo viên môn lịch sử trường phổ thông trung học khu vực miền Đồng Nam Bộ

<p> Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học tạo điều kiện để các thầy cô làm tốt sứ mạng của mình đã được xã hội và nhà trường giao phó. Dẫu biết rằng đổi mới nhận thức và hành động là cả một quá trình khó khăn và lâu dài nhưng rất cần thiết và cấp bách. Đánh giá đúng vị trí vai trò của bộ môn lịch sử và đội ngũ thầy cô giáo dạy sử ở các trường phổ thông trung học, quan tâm đầu tư cho họ - những người quyết định sự thành bại của sự nghiệp giáo dục lịch sử là nhiệm vụ của toàn xã hội và trách nhiệm của những nhà quản lý giáo dục. Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy quan tâm lo lắng đến việc giáo dục truyền thống dân tộc, giáo dục lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ để họ giữ gìn và phát huy những gì mà cha ông trước đây, Đảng và nhân dân ta ngày nay mang lại, bằng những hành động thiết thực là chăm lo đến đội ngũ thầy cô giáo dạy sử trước khi chưa quá muộn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY