Đề tài Thực trạng đội ngũ giáo viên dạy trẻ khuyết tật ở một số tỉnh phía nam và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

<p> 1. Chúng tôi cho rằng việc thành lập Ban chỉ đạo giáo dục trẻ khuyết tật của Bộ là bước khởi đầu rất quan trọng cho việc hình thành Vụ giáo dục khuyết tật, một cơ quan Nhà nước đủ tư cách pháp nhân, có mã số ngân sách riêng trong hệ thống giáo dục quốc dân, để tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện ngành giáo dục trẻ khuyết tật trong cả nước đáp ứng nhiệm vụ mang tính chiến lược trong thời kỳ hiện nay. 2. Xây dựng các cơ sở nghiên cứu khoa học về giáo dục trẻ khuyết tật ở Viện khoa học giáo dục (trung tâm nghiên cứu giáo dục trẻ khuyết tật) và trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật ở trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đủ mạnh để giải quyết những vấn đề về lý luận và thực tiễn của công tác giáo dục trẻ khuyết tật đang còn hết sức nặng nề, khó khăn và phức tạp. Các cơ sở nghiên cứu cần có sự phối hợp đồng bộ dưới sự chỉ đạo của Vụ chức năng, để hiệu quả của công tác giáo dục trẻ khuyết tật cao hơn, được xã hội ngày càng đồng tình ủng hộ. 3. Mở rộng quan hệ quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ để học tập kinh nghiệm, chuyên môn, xây dựng cơ sở vật chất nhằm thúc đẩy quá trình giáo dục trẻ khuyết tật theo kịp đà phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY