Đề tài Thực trạng, điều kiện và biện pháp thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại một số tỉnh thành phía nam

<p> - Trên cơ sở nghị quyết của Quốc hội về mục tiêu, về trách nhiệm của công dân, gia đình, tổ chức và Nhà nước, về tổ chức thực hiện PCGDTHCS, đề nghị Chính phủ và Bộ Giáo dục - Đào tạo sớm ban hành các văn bản pháp quy để chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các mục tiêu và điều kiện PCGDTHCS chung cho cả nước và cho từng vùng nhất là vấn đề phân bổ ngân sách - kinh phí, chương trình, sách giáo khoa cho PCTHCS.51 - Đề nghị Ban Chỉ đạo PCGDTHCS của TP.HCM và đặc biệt là tỉnh Tiền Giang sớm tiến hành một cuộc tổng điều tra toàn diện về việc xây dựng các chỉ tiêu, các điều kiện PCGDTHCS ở từng địa bàn, khu vực. để xây dựng thành một Dự án tiền khả thi, có tính toán các giai đoạn, tiến độ và các điều kiện đầu tư nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia sát hợp với từng địa bàn - Tỉnh, thành phố tích cực thực hiện các biện pháp nêu trên, trước hết cần phải phát triển quy mô mạng lưới trường lớp THCS cùng xây dựng cơ sở vật chất đến tận phường xã, đặc biệt chú ý vùng nông thôn ngoại thành, vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện cho thanh thiếu niên đi học và có chỗ học. - Cấp bách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên của cấp học THCS đủ về số lượng và đạt chuẩn về chất lượng, đáp ứng yêu cầu PCGDTHCS hiện nay. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY