Đề tài Thực trạng công tác kiểm soát chi phí sản xuất tại ctcp tổng công ty nông nghiệp Quảng Bình

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, kiểm soát tốt chi phí sản xuất là vấn đề được các nhà quản lý Công ty quan tâm hàng đầu.Để làm được điều đó, các doanh nghiệp phải thiết lập được một hệ thống kiểm soát tốt các khoản chi phí sản xuất ngay từ trong nội bộ đơn vị thông qua các thủ tục kiểm soát chi phí. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại CTCP Tổng công ty Nông nghiệp Quảng Bình, khóa luận đã đưa ra một số giải pháp có cơ sở thực tiễn và hợp lý, góp phần tăng cường kiểm soát nội bộ về CPSX tại CTCT Tổng công ty Nông nghiệp Quảng Bình và có thể vận dụng vào các doanh nghiệp hoạt động sản xuất như sau: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất gồm: các khái niệm, bản chất KSNB, các yếu tố cấu thành hệ thống KSNB. Khái niệm phân loại chi phí sản xuất và nội dung KSNB chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. - Khóa luận đã phản ánh và đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại CTCP Tổng công ty Nông nghiệp Quảng Bình có những ưu điểm, hạn chế, tồn tại nhất định và cần phải đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty. - Trên cơ sở những đánh giá thực trạng, những hạn chế tìm được, đề xuất những giải pháp khả thi góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất của CTCP Tổng công ty Nông nghiệp Quảng Bình. ẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY