Đề tài Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH Dương Nguyễn An Phi

<p> Qua quá trình tham gia thực tập nghiên cứu tại công ty thì tôi đã thực hiện và hoàn thiện đề tài “Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Dƣơng Nguyễn An Phi”. Kế toán thuế GTGT đƣợc biết là một phần không thể thiếu trong tất cả cơ sở SXKD nói chung và Công ty TNHH Dƣơng Nguyễn An Phi nói riêng. Nghiên cứu về thực trạng công tác kế toán thuế cũng giúp cho nhiều ngƣời đƣợc hiểu rõ, từ đó đƣa ra nhiều giải pháp tốt hơn để công tác kế toán thuế đƣợc hoàn thiện. Trong thời gian tham gia thực tập nghiên cứu tôi đã hoàn thiện đƣợc phần nào các mục tiêu: - Hệ thống hóa đƣợc cơ sở lý luận vào thực trạng, thực tế trong công tác kế toán thuế cũng nhƣ công tác kế toán. - Tìm hiểu nhiều văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến thuế GTGT mà công ty đang áp dụng nhƣ Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông tƣ số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hƣớng dẫn thi hành luật thuế, nghị định số 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số luật thuế GTGT và thông tƣ 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 về việc cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY