Đề tài Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Mai Linh Huế

Đề tài: “Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Mai Linh Huế” được nghiên cứu xuất phát từ việc nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán, đặc biệt là kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung và kết quả nghiên cứu gồm 3 chương: Chương 1: “Tổng quan về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp”: Đề tài đã tiến hành tập hợp các lý luận chung liên quan đến kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh như: Khái niệm, các nguyên tắc hạch toán, kết cấu các tài khoản. Tìm hiểu các chuẩn mực liên quan đến việc hạch toán để làm cơ sở nghiên cứu và đánh giá tình hình hoạt động của công ty. Chương 2: “Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Mai Linh Huế”: Trong chương này tôi đã đi khái quát về lịch sử hình thành công ty, khái quát về cơ cấu tổ chức cũng như bộ máy quản lý và bộ máy kế toán. Sau quá trình phân tích tôi đã phần nào đánh giá được tình hình kinh doanh của đơn vị. trong mỗi phần hạch toán tôi đều đưa ra các chứng từ để minh họa, định khoản. Với việc được quan sát và tiếp xúc trực tiếp với công tác kế toán tại doanh nghiệp, đặc biệt là kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh, được xem các hoá đơn chứng từ, các mẫu sổ, các báo cáo, kết hợp với các kiến thức đã học tôi đã tiến hành so sánh thực tế hạch toán tại đơn vị thực tập với những gì đã được học ở nhà trường để rút ra những nhận xét, đánh giá về thực trạng công tác kế toán tại đơn vị. Chương 3: “Một số giải pháp hoàn thiện về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Mai Linh Huế”: Từ thực trạng kế toán của công ty, đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và phần hành kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại công ty TNHH MTV Mai Linh Huế. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY