Đề tài Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống tại Công ty Cổ phần Du lịch DMZ

<p> Hệ thống hoá các lý luận cơ bản về chi phí và giá thành dịch vụ nói chung và dịch vụ ăn uống nói riêng. - Dựa trên nền tảng lý luận tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng về cách thức tập hợp chi phí và giá thành dịch vụ ăn uống tại Công ty Cổ phần Du lịch DMZ. Từ đó đưa ra một số kết luận về thực trạng, và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị với công ty và các cơ quan ban ngành nhằm hoàn thiện phương pháp và cách thức tổ chức kế toán tại công ty. Bên cạnh những kết quả đạt được bản thân cũng có những hạn chế, khó khăn trong quá trình hoàn thành bài khóa luận này. Như là cảm thấy khó khăn trong việc lấy số liệu và các bảng thống kê vì các tài liệu cần thiết cho đề tài tạm thời không phải do công ty nắm giữ mà do công ty dịch vụ Thuế lưu trữ. Bên cạnh đó, kiến thức còn hạn chế để nhận định phần nào là quan trọng để tập trung phân tích, nên có thể bài viết còn lan man, chưa rõ ràng hoặc chưa cụ thể. Cách sắp xếp và trình bày lưu đồ, bảng phân tích có thể chưa được khoa học. Và bài khóa luận này chỉ là kết quả ban đầu giữa lý luận và thực tế nên tôi chưa phản ánh được sâu rộng, đầy đủ về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống, mà đây chỉ là một vài ý kiến chủ quan của bản thân với hy vọng có thể đóng góp phần nào vào việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. Do đó bài luận này còn nhiều thiếu sót và cần được quý thầy cô góp ý để hoàn thiện hơn </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY