Đề tài Thực tập tại ngân hàng thườn mại cổ phần Nhà Hà Nội (HabuBank)

MỤC LỤC Lời mở đầu. 1 Phần I: Những vấn đề chung về NH TMCP Nhà Hà nội - Habubank. 3 1.1. Giới thiệu chung về Ngõn hàng Habubank. 3 1.1.1 Phương châm hoạt động. 3 1.1.2 Mục tiêu chiến lược. 3 1.1.3 Chiến lược kinh doanh. 4 1.1.4 Văn hoá Habubank. 5 1.1.5. Lịch sử hình thành và phát triển. 5 1.1.6. Mô hình tổ chức. 6 1.1.7 Cơ cấu tổ chức và quản lý rủi ro 7 1.2. Tình hình sản xuất kinh doanh từ 2004 -2006. 9 1.2.1 Huy động vốn. 9 1.2.2 Sử dụng vốn. 11 1.2.3 Dịch vụ ngân hàng. 16 1.2.4 Kết quả kinh doanh. 17 Phần II : Một số ý kiến đánh giá, nhận xét về tình hình hoạt động của ngân hàng Habubank và huớng chọn đề tài20 2.1. Một số ý kiến đánh giá, nhận xét20 2.2. Hướng chọn đề tài22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY