Đề tài Thực tập tại Công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Việt Nam

Mục lục I. Tổng quan về Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1. Giới thiệu chung 1.1. Lịch sử hình thành 1.2. Chiến lược cạnh tranh 1.3. Chính sách quản lý chất lượng 1.4. Mô hình tổ chức 1.5. Chức năng kinh doanh 2. Hoạt động của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư 2.1. Nghiệp vụ môi giới 2.2. Nghiệp vụ tư vấn 2.3. Nghiệp vụ khác II. Phòng Đầu tư và Tư vấn Tài chính 1. Nhóm Kinh doanh 2. Nhóm Tự doanh 3. Nhóm Đầu tư các sản phẩm dài hạn và lãi suất cố định 4. Nhóm Bảo lãnh 5. Nhóm Tư vấn Tài chính III. Một số đề xuất 1. Nhận định 2. Một số đề xuất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY