Đề tài Thực tập Tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương (VietinBank) Hoàn Kiếm

LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang hội nhập một cách nhanh chóng trên mọi phương diện, nền kinh tế nước ta còn gặp những khó khăn nhất định, vì vậy cần thiết phải xây dựng những ngành mang tính chiến lược như thông tin, năng lượng, ngân hàng Hoạt động của ngành ngân hàng có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển, nó là một trong những mắt xích quan trong cấu thành sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của đất nước, hệ thống ngân hàng cũng có những bước chuyển mình cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh kinh tế mới. 26/3/1988 Hội Đồng Bộ Trưởng ( nay là Thủ Tướng Chính Phủ ) ra quyết định số 53/HĐBT về tổ chức bộ máy ngân hàng nhà nước Việt Nam. Quyết định đã chia hệ thống ngân hàng nước ta thành 2 cấp: ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mị cổ phần. Ngân hàng công thương Việt Nam là một trong những ngân hàng thương mại đứng đầu cả nước về quy mô với mạng lưới mạng lưới chi nhánh trải đều khắp đất nước cũng như chất lượng hoạt đọng kinh doanh của ngân hàng, trong đó có chi nhánh ngân hàng công thương Hoàn Kiếm. Trài qua gần 20 năm đổi mới ngân hàng công thuơng Hoàn Kiếm đã đạt được nhiều thành tựu to lớn góp phần tích cực vào sừ phát triển của ngân hàng công thương nói riêng và nền kinh tế nói chung. Sau một thời gian thự tập tài chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm cùng với sự hương dẫn, chỉ bảo tận tình của thầy hướng dẫn và các cán bộ hướng dẫn thực tập, em đã từng bước hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY