Đề tài Thực tập kết quả phân tích và đánh giá thành phẩm và bán thành phẩm công ty VIFON

MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÔNG TY : 8 I.1. Giới thiệu sơ lược về công ty Vifon: 8 1.1 Tổng quan: 8 1.2 Lịch sử hình thành và phát triển: 9 I.2. Hệ thống điều hành và phân công nhân sự quản lý: 10 2.1. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban: 10 2.2. Sơ đồ tổ chức công ty Vifon: 13 I.3. Xu hướng phát triển của công ty Vifon: 13 3.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm thị trường nội địa: 13 3.2. Định hướng phát triển: 14 3.3. Xây dựng thương hiệu: 15 I.4. Qúa trình phát triển sản phẩm của doanh nghiệp: 15 I.5. Bố trí mặt bằng xây dựng của công ty: 18 5.1 Địa điểm xây dựng: 18 5.2 Sơ đồ mặt bằng xây dựng của công ty Vifon: 18 I.6. Cơ cấu tổ chức sản xuất quản lý chất lượng: 19 6.1. An toàn lao động: 19 6.2. Phòng cháy chữa cháy: 19 6.3 Vệ sinh công nghiệp: 20 CHƯƠNG II. HỆ THỐNG PHÂN TÍCH /QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY VIFON 21 II.1 Hệ thống quản lý chất lượng : 21 II.2 Tìm hiểu về các hóa chất được sử dụng trong phòng phân tích hóa lý : 22 2.1 Hydrochloric acid 32% (HCl 32%) 22 2.2 Sodium hydroxide (NaOH) 25 2.3 Kali hydroxit (KOH) 28 2.4 Natri thiosunfat (Na2S2O3 ) 31 2.5 Phenolphthalein 33 2.6 Axit axetic (C2H3COOH) 35 2.7 Bạc nitrat (AgNO3) 39 II.3. Các nguyên tắc tồn trữ chất nguy hại: 42 3.1 Kho lưu trữ: 42 3.2 Chọn vị trí: 43 3.3 Nguyên tắc an toàn khi thiết kế kho lưu trữ: 43 3.4 Kết cấu và bố trí kiến trúc công trình: 44 3.5 Lưu trữ ngoài trời: 45 3.6 Thao tác vận hành an toàn tại kho lưu trữ: 45 3.7 Sơ đồ kho lưu trữ hóa chất của công ty Vifon : 47 CHƯƠNG III. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH CHO BÁN THÀNH PHẨM VÀ THÀNH PHẨM: 48 III.1. Cơ sở lý thuyết về phương pháp phân tích các chỉ tiêu cho vắt mì và sản phẩm mì ăn liền: 48 III.2. Chỉ tiêu phân tích bán thành phẩm (vắt mì): 49 2.1 Xác định hàm lượng ẩm vắt mì (% khối lượng): 49 2.2 Xác định hàm lượng lipit vắt mì (% khối lượng): 51 2.3 Xác định hàm lượng tro không tan trong HCl của vắt mì: 53 2.4 Xác định hàm lượng NaCl của vắt mì (% khối lượng): 55 2.5 Xác định chỉ số acid của mẫu dầu shortening hoặc dầu: 57 2.6 Xác định chỉ số peroxit của mẫu dầu shortening hoặc dầu : 59 III.3. Chỉ tiêu phân tích thành phẩm (gói mì): 61 3.1 Xác định chỉ tiêu cảm quan, mức độ chín của vắt mì khô và chất lượng của vắt mì sau khi ngâm trong nước sôi: 62 3.2 Độ ẩm của vắt mì (% khối lượng): 62 3.3 Hàm lượng chất béo của vắt mì chiên(% khối lượng): 65 3.4 Chỉ số acid của gói mì, mg KOH/g chất béo chiết ra từ vắt mì và gói gia vị 3.5 Chỉ số peroxit của gói mì, meq/kg chất béo chiết ra từ vắt mì và gói gia vị. 3.6 Chỉ tiêu xác định hàm lượng tro không tan trong HCl : 64 3.7 Chỉ tiêu xác định hàm lượng NaCl: 64 CHƯƠNG IV. THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG PHÒNG PHÂN TÍCH HÓA LÝ CÔNG TY VIFON : 65 1. Cân Hàm Ẩm MASTES Precisa XM 60-HR: 65 2. Cân phân tích dòng 320 XB series/Precisa: 68 3. Tủ sấy (tủ ấm): 70 4. Máy FOSS SoxtecTM 2043: 71 5. Máy Cất Nước Một Lần 7.5lit/giờ : 73 6. Máy đo pH: 74 7. Máy quang phổ : 75 8. Lò Nung : 77 CHƯƠNG V. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM CÔNG TY VIFON 79 V.1. Các hệ thống quản lý chất lượng & an toàn thực phẩm: 79 V.2. Yêu cần chung: 79 V.3. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP tại phòng phân tích chất lượng: 80 3.1 Giới thiệu về hệ thống quản lý HACCP: 80 3.2 Cơ sở áp dụng: 80 3.3 Nhiệm vụ : 80 3.4 Hoạt động kiểm soát: 81 CHƯƠNG VI. MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI CỦA CÔNG TY 88 VI.1. Các chất thải trong quá trình xản xuất: 88 VI.2. Các chất thải trong phòng phân tích hóa lý: 88 VI.3. Tình hình áp dụng các biện pháp quản lý môi trường của công ty: 89 3.1 Các biện pháp kỹ thuật: 89 3.2 Các biện pháp quản lý: 94 CHƯƠNG VII. PHỤ LỤC : 96 PHỤ LỤC 1 : 96 PHỤ LỤC 2 : 99 PHỤ LỤC 3 : 102 PHỤ LỤC 4 : 104 PHỤ LỤC 5 : 107

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY