Đề tài Thuật ngữ địa lý Pháp - Việt và Việt - Pháp dùng trong nhà trường

<p> 189. Uruguay République Orientale de 1'UruguayNước U ru goay Cộng hòa Đông phươngU ru goay 190. Vanuatu République de Vanuatu Nước Va nu a tu Cộng hòa Va nu a tu 191. Vatican Etat de la cité du Vatican Nước Va ti căng Tòa thánh Va ti căng 192. Vénézuéla République du Vénézuéla Nước Vê nê xu ê la Cộng hòa Vê nê xu êla 193. Viet Nam République socialiste duViet NamNước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam 194. Yémen République du Yémen Nước Y ê men Cộng hòa Y ê men 195. Yougoslavie Nước Nam Tư 196. Zaire République du Zaire Nước Dai- ia Cộng hòa Dai - ia 197. Zambie République du Zambie Nước Dăm bi a Cộng hòa Dăm bi a 198. Zimbabwe République duZimbabwe </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY