Đề tài Thiết kế tháp trích ly dầu nhờn với dung môi furfurol với năng suất 400.000 tấn/năm

<p> MỤC LỤC MỞ ĐẦU PHẦN I : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CHƯƠNG I I.1. Mục đích và ý nghĩa của việc sử dụng dầu nhờn I.2. Thành phần hoá học của dầu nhờn I.2.1. Các hợp chất hydrocacbon naphten và paraphin I.2.2. Nhóm hydro cacbon thơm và hydro cacbon naphten-thơm I.2.3. Nhóm hydrocacbon rắn I.3. Các tính chất cơ bản của dầu nhờn I.3.1 Khối lượng riêng và tỷ trọng I.3.2.Độ nhớt của dầu nhờn I.3.3. Chỉ số độ nhớt I.3.4. Điểm đông đặc, màu sắc I.3.5. Nhiệt độ chớp cháy của dầu nhờn I.3.6. Trị số axit ,trị số kiềm ,axit-kiềm tan trong nước I.3.7. Hàm lượng tro và tro sun fat trong dầu bôi trơn I.3.8. Hàm lượng cặn cacbon của dầu nhờn I.3.9. Độ ổn định oxyhoá của dầu bôi trơn I.4. Công dụng của dầu bôi trơn I.4.1. Công dụng làm giảm ma sát I.4.2. Công dụng làm mát I.4.3. Công dụng làm sạch I.4.4.Công dụng làm kín I.4.5. Bảo vệ kim loại CHƯƠNG II: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU NHỜN GỐC II.2. Công nghệ sản xuất dầu nhờn gốc II.2.1 Sơ đồ công nghệ truyền thống sản xuất dầu nhờn II.2.2. Chưng cất chân không nguyên liệu cặn mazut II.2.3. Các quá trình trích ly, chiết tách bằng dung môi II.2.3.1. Quá trình khử asphan trong phần cặn gudron II.2.3.2. Các quá trình trích ly bằng dung môi chọn lọc II.2.4. Quá trình tách sáp II.2.4.1. Quá trình tách sáp bằng phương pháp kết tinh II.2.4.2 Tách bằng dung môi chọn lọc II.2.4.3. Quá trình làm sạch bằng hydro II.2.5.Quá trình tách asphan bằng prophan CHƯƠNG III: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU NHỜN GỐC DÙNG PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LY BẰNG FURFUROL III.1. Mục đích và ý nghĩa của quá trình trích ly bằng dung môi furfurol III.2. Dung môi furfurol III.3. Lựa chon sơ đồ công nghệ và chế độ của quá trình III.3.1. Lựa chọn sơ đồ công nghệ III.3.2.Sơ đồ trích li bằng dung môi furfurol III.3.3.Thuyết minh sơ đồ PHẦN II CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ I.1.Các số liệu ban đầu I.2.Tính cân bằng vật chất cho tháp trích ly I.2.1.Dòng vào I.2.2.Dòng ra I.3. Cân bằng nhiệt lượng I.3.1.Tính cân bằng nhiệt lượng cho thiết bị trích ly I.3.4. Nhiệt lượng của nước mang vào là I.3.5. Nhiệt lượng do sản phẩm mang ra là I.3.6.Nhiệt lượng do dầu lẫn mang ra I.3.7.Nhiệt lượng do nước mang ra I.3.8. Nhiệt lượng do furfurol mang ra ở pha chiết I.3.9.Nhiệt lượng furfurol mang ra ở pha rafinat 1.3.10 : Nhiệt mất mát ra môi trường xung quanh CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN CƠ KHÍ CHI TIẾT CHỦ YẾU CỦA THIẾT BỊ II. 1. Đường kính của tháp trích ly II.2.Chiều cao tháp trích ly II.3.Đường kính của ống dẫn nguyên liệu vào II.4.Đường kính của ống dẫn furfurol vào tháp II.5.Đường kính của ống dẫn dung dịch rafinat ra khỏi tháp II.6.Đường kính của ống dẫn dung dịch pha chiết II.7.Đường kính của ống dẫn hơi nước vào II .8.Đường kính của ống tháo cặn KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY