Đề tài Thiết kế quy trình chế tạo cần khởi động Nouvo

<p> MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Phần I: TỔNG QUAN VỀ CẦN KHỞI ĐỘNG NOUVO I. Cần khởi động trong công cuộc nội địa hóa II. Tổng quan về cần khởi động Phần II. CÔNG NGHỆ DẬP CHẾ TỌA THÂN CẦN KHỞI ĐỘNG A. Thiết kế quy trình công nghệ I. Phân tích bản vẽ chi tiết II. Lựa chọn phương án ban đầu 1. Thiết bị rèn dập 2. Lòng khuôn 3. Phân tích lựa chọn phương án III. Thành lập bản vẽ vật dập 1. Lượng dư gia công cơ 2. Dung sai vật rèn 3. Lượng thêm 4. Bản vẽ vật rèn 5. Bản vẽ vật rèn nóng IV. Thiết kế vành biên và rãnh thoát biên 1. Rãnh biên và các kích thước của nó 2. Thể tích vành biên V. Chế độ nhiệt 1. Khoảng nhiệt độ rèn 2. Chế độ nung và làm nguội 3. Kiểm tra chế độ nhiệt VI. Tính toán phôi ban đầu 1. Kích thước phôi tính toán của vật rèn 2. Tính toán phôi diện tích trung bình 3. Xác định kích thước phôi VII. Xác định số lượng và thứ tự các nguyên công VIII. Tính toán chọn thiết bị dập 1. Tính toán và chọn thiết bị cho nguyên công cắt phôi chuổn bị 2. Tính toán và chọn thiết bị cho nguyên công Vuốt, ép Tụ, Uốn, lòng khuôn Cuối Cùng a. Tính toán và chọn thiết bị cho nguyên công Cắt Biên b. Tính toán và chọn thiết bị cho nguyên công Nắn Phẳng B. Tính toán và thiết kế khuôn I. Tính toán thiết kế lòng khuôn cắt phôi chuổn bị II. Tính toán thiết kế lòng khuôn Vuốt, ép Tụ, Uốn, lòng khuôn Cuối Cùng 1. Tính toán thiết kế lòng khuôn Vuốt 2. Tính toán thiết kế lòng khuôn ép tụ 3 . Tính toán thiết kế lòng khuôn Uốn 4. Tính toán thiết kế lòng khuôn Cuối Cùng 5. Tính toán thiết kế lòng khuôn Cắt chuôi 6. Vị trí giữa các lòng khuôn 7. Bề dày giữa các lòng khuôn và khoảng cách giữa các lòng khuôn 7.1. Tính toán sơ bộ khoảng cách giữa các lòng khuôn 7.2. Kích thước khối khuôn 7.3. Góc kiểm tra 8 .Miệng khuôn để cặp kìm 9. Kiểm nghiệm bền khuôn 10. Bản vẽ tổng khuôn III. Tính toán thiết kế lòng khuôn Cắt vành biên 1. Cối cắt 2. Chày cắt 3. Bản vẽ thiết kế IV. Tính toán thiết kế lòng khuôn Nắn Phẳng 1. Tính toán 2. Bản vẽ thiết kế Phần III. THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM PÊDAN I. Phân tích bản vẽ chi tiết II. Lựa chọn phương án ban đầu 1. Thiết bị rèn dập 2. Lòng khuôn3. Phân tích lựa chọn phương án III. Thành lập bản vẽ vật dập 1. Lượng dư gia công cơ 2. Dung sai vật rèn 3. Lượng thêm 4. Bản vẽ vật rèn 5. Bản vẽ vật rèn nóng IV. Thiết kế vành biên và rãnh thoát biên 1. Rãnh biên và các kích thước của nó 2. Thể tích vành biên V. Chế độ nhiệt VI. Tính toán phôi ban đầu 1. Kích thước phôi tính toán của vật rèn 2. Tính toán phôi diện tích trung bình 3. Xác định kích thước phôi VII. Xác định số lượng và thứ tự các nghuyên công VIII.Tính toán chọn thiết bị dập 1. Tính toán và chọn thiết bị cho nguyên công cắt phôi chuổn bị 2. Tính toán và chọn thiết bị cho nguyên công Vuốt, ép Tụ, lòng khuôn Cuối Cùng 3. Tính toán và chọn thiết bị cho nguyên công Cắt Biên. 4. Tính toán và chọn thiết bị cho nguyên công Nắn Phẳng. B. Tính toán và thiết kế khuôn. I. Tính toán thiết kế lòng khuôn cắt phôi chuổn bị. II. Tính toán thiết kế khuôn dập trên máy búa. 1. Tính toán thiết kế lòng khuôn Vuốt 2. Tính toán thiết kế lòng khuôn ép tụ 3. Tính toán thiết kế lòng khuôn Cuối Cùng 4.Vị trí giữa các lòng khuôn. 5. Bề dày giữa các lòng khuôn và khoảng cách giữa các lòng khuôn 5.1. Tính toán sơ bộ khoảng cách giữa các lòng khuôn 5.2. Kích thước khối khuôn 5.3. Góc kiểm tra 6. Miệng khuôn để cặp kìm 7. Kiểm nghiệm bền khuôn 8. Bản vẽ tổng khuôn III. Tính toán thiết kế lòng khuôn Cắt vành biên IV. Tính toán thiết kế lòng khuôn Nắn Phẳng Phần IV: QUY TRÌNH THIẾT KẾ BẠC ĐỆM I. Phân tích và chọn phương án công nghệ 1. Phân tích 2. Chọn phương án công nghệ II. Xếp hình nghuyên vật liệu III. Bản vẽ tổng khuôn Phần V: VẬT LIỆU LÀM KHUÔN TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 TRANG </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY