Đề tài Thiết kế hệ thống truyền động thủy lực ổn định vận tốc cơ cấu chấp hành chịu tải trọng 1000kN

<p> MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài. 4 2. Giới thiệu chung về truyền động thủy lực. 4 2.1. Khái niệm về truyền động thủy lực. 4 2.2. Ưu - nhược điểm của truyền động thủy lực. 4 2.3. Phân loại hệ thống truyền động thủy lực. 5 2.4. Yêu cầu của chất lỏng làm việc trong hệ thống truyền động thủy lực. 5 3. Truyền động thủy lực thủy tĩnh (truyền động thủy lực thể tích). 7 3.1. Giới thiệu chung. 7 3.2. Nguyên lý hoạt động của truyền động thủy lực thể tích. 7 3.3. Các loại sơ đồ của hệ thống truyền động thủy lực thể tích. 11 4. Máy thủy lực thể tích. 15 4.1 Nguyên lý chuyển đổi năng lượng của các máy thủy lực thể tích. 15 4.2 Các thông số cơ bản của máy thủy lực thể tích. 16 4.3 Bơm và động cơ thủy lực piston. 18 4.4 Máy thủy lực rôto. 28 4.5 Bơm và động cơ thủy lực piston rôto. 45 5. Các phần thủy lực cơ bản trong hệ thống truyền động thủy lực thể tích. 51 5.1 Cơ cấu phân phối. 51 5.2 Cơ cấu tiết lưu. 56 5.3 Các loại van. 57 5.4 Các bộ phận khác. 64 6. Điều khiển và ổn định vận tốc cơ cấu chấp hành. 74 6.1 Điều khiển vận tốc cơ cấu chấp hành trong hệ thống truyền động thủy lực 74 6.2 Ổn định vận tốc cơ cấu chấp hành. 81 7. Tính toán hệ thống truyền động thủy lực ổn định vận tốc cơ cấu chấp hành chịu tải trọng biến thiên tới 1000kN. 89 7.1 Lựa chọn sơ đồ hệ thống truyền động thủy lực 89 7.2 Tính chọn xylanh thủy lực 90 7.3 Tính chọn bơm dầu. 93 7.4 Động cơ dẫn động bơm dầu. 95 7.5 Tính toán ống dẫn dầu. 98 7.6 Tính toán van an toàn (van tràn) cho hệ thống. 100 7.7 Tính toán bộ điều tốc. 102 7.8 Chọn thể tích thùng chứa. 104 8. Xây dựng mô hình thực nghiệm. 104 8.1 Mục đích của mô hình thực nghiệm 104 8.2 Yêu cầu của mô hình 105 8.3 Phương án thiết kế mô hình 105 8.4 Tính toán kiểm nghiệm các thông số của mô hình. 106 9. Kết luận và hướng phát triển của đề tài 117 9.1 Thí nghiệm trên mô hình .96 9.2 Kết luận về đề tài. 118 9.3 Hướng phát triển của đề tài. 121 Tài liệu gồm có Bản thuyết minh Word + Bản vẽ AutoCAD + Bản thuyết trình Power point </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY