Đề tài Thiết kế hệ thống sấy cà phê thùng quay năng suất 200kg/giờ

<p> CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CÀ PHÊ NHÂN. 1.1. Đặc tính chung của cà phê: 1.1.1. Cấu tạo giải phẫu cà phê. 1.1.2. Cấu tạo của nhân cà phê. 1.1.3. Thành phần hóa học nhân cà phê. 1.1.4. Tính cht vật lý của cà phê nhân. 1.2. Quy trình sản xuất cà phê: 1.2.1. Giới thiệucác phương pháp sản xuất cà phê. 1.2.2. Dây chuyền sản xuất cà phê nhân (phương pháp khô). CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁNTHIếT Bị SấY. 2.1. Chọn phương pháp sấy. 2.1.1. Chọn thiết bị sấy. 2.1.2. Giới thiệu phương pháp sấy ČDi l=u. 2.1.3. Chọn tác nhân sấy ch ČE sấy. 2.1.4 Chọn thờii gian sấy τ . 2.2. Tính toán quá trình sấy lý thuyết: 2.2.1. Tính toán trạng thái không khí bên ngoài. 2.2.2. Tính toán trạng thái không khí vào thùng sấy. 2.2.3. Xác Čnh nhiệt ČE TNS ra khHi thùng sấy t2. 2.2.4. Tính toán llượng tiêu hao TNS. 2.2.5. Tính toán llượng nhiệt cung cấp cho quá trình sấy lý thuyết. 2.3. Xác định kích thước thùng sấy. 2.3.1. Lượng ẩm bốc ra trong quá trình sấy. 2.3.2. Tính kích thước của thùng sấy (V, D, L). CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN NHIệT QUÁ TRÌNH SấY. 3.1. Mục đích tính toán nhiệt. 3.2. Tính tổn thất nhiệt: 3.2.1. Tổn thất do vật liệu sấy mang Đi. 3.2.2. Tổn thất ra môi trường. 3.3. Tính toán quá trình sấy thực tế </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY