Đề tài Thiết kế hệ thống quản lý tiền gửi tiết kiệm cho ngân nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Thanh Trì

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU. CHƯƠNG I NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG. I. Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam. 1. Lịch sử hình thành và phát triển. 2. Các chức năng chủ yếu của ngân hàng. 3. Hiện trạng về tổ chức. II. Một số kết quả đạt được và khó khăn còn tồn tại trong thời gian gần đây. 1. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm trở lại đây. 2. Sơ đồ tổ chức quầy tiết kiệm. III. Những nghiệp vụ tiền gửi chủ yếu. 1. Quy định chung. 2. Chứng từ và hồ sơ nghiệp vụ trong huy động tiền gửi tiết kiệm 3. Ghi chép kế toán giao dịch tiền gửi tiết kiệm. 4. Quy trình thu - nhận tiền gửi. (Sơ đồ hình 1) 5. Quy trình trả tiền tiết kiệm. 6. Chuyển kỳ hạn mới cho sổ tiết kiệm đã gửi. 7. Tính lãi tiền gửi tiết kiệm. 8. Đối chiếu và lưu trữ cuối ngày. 9. Những vấn đề liên quan dén tiền gửi và giấy chứng nhận tiền gửi. CHƯƠNG II THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH TRÌ. 1. Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng phương pháp mô hình hoá. 2. Cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý tiền gửi tiết kiệm. 3. Thiết kế chương trình. PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY