Đề tài Thiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích ly bằng dung môi - Phenol

<p> MỤC LỤC MỞ ĐẦU PHẦN I. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT VÀ CÔNG DỤNG CỦA DẦU NHỜN I.THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA DẦU NHỜN I.1. Các hợp chất hydrocacbon I.1.1. Các hydrocacbon naphten và parafin I.1.2. Nhóm hydrocacbon thơm và hydrocacbon naphten- thơm I.1.3.Các hydrocacbon rắn I.2. Các thành phần khác II. CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA DẦU NHỜN II.1.ĐỘ NHỚT II.2. Chỉ số độ nhớt (VI) II.3. Khối lượng riêng và tỷ trọng II.4. Trị số axit và kiềm II.5. Điểm chớp cháy và bắt lửa II.6. Hàm lượng nước II.7. Mầu sắc II.8. Điểm đông đặc, điểm vẩn đục II.9. Hàm lượng tro và tro sun fat trong dầu bôi trơn II.10. Hàm lượng cặn cacbon của dầu nhờn II.11. Độ ổn định oxyhoá của dầu bôi trơn III.CÔNG DỤNG CỦA DẦU NHỜN III.1. Công dụng làm giảm ma sát III.2. Công dụng làm mát III.3. Công dụng làm sạch III.4. Công dụng làm kín III.5. Bảo vệ kim loại IV.PHÂN LOẠI DẦU NHỜN IV.1. Dầu động cơ IV.2. Dầu công nghiệp CHƯƠNG II: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU NHỜN GỐC I.1. Chưng cất chân không nguyên liệu cặn mazut I.2. Các quá trình trích ly , chiết tách bằng dung môi I.3. Quá trình khử asphan trong phần cặn gudron I.4. Các quá trình tách ly bằng dung môi chọn lọc I.5. Quá trình tách sáp I.6. Quá trình làm sạch bằng hydro I.7. Xu hướng cải tiến công nghệ sản xuất dầu gốc I.8. Dung môi phenol PHẦN II: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHƯƠNG I:TÍNH CÂN BẰNG VẬT LIỆU VÀ CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG I.CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU II.TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT CHO THÁP TRÍCH LY II.1.Dòng vào II.2.Dòng ra III. CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG III.1. Tính cân bằng nhiệt lượng cho thiết bị trích ly III.1.1.Nhiệt lượng do nguyên liệu mang vào III.1.2.Nhiệt lượng của phenol mang vào III.1.3. Nhiệt lượng của nước mang vào III.1.4. Nhiệt lượng do sản phẩm mang ra III.1.5.Nhiệt lượng do dầu lẫn mang ra III.1.6. Nhiệt lượng do nước mang ra III.1.7. Nhiệt lượng do phenol mang ra ở pha chiết III.1.8. Nhiệt lượng phenol mang ra ở pha rafinat III.1.9. Nhiệt mất mát ra môi trường xung quanh CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN CƠ KHÍ CHI TIẾT CHỦ YẾU CỦA THIẾT BỊ I. ĐƯỜNG KÍNH CỦA THÁP TRÍCH LY I.1. Chiều cao từ đĩa trên cùng đến đỉnh tháp I.2. Chiều cao từ đáy tháp lên đĩa dưới cùng I.3. Khoảng cách từ đĩa dưới cùng đến đĩa trên cùng I.4. Chiều cao của tháp trích ly tính theo công thức sau II. ĐƯỜNG KÍNH CỦA ỐNG DẪN NGUYÊN LIỆU VÀO III. ĐƯỜNG KÍNH CỦA ỐNG DẪN PHENOL VÀO THÁP IV. ĐƯỜNG KÍNH CỦA ỐNG DẪN DUNG DỊCH RAFINAT RA KHỎI THÁP V. ĐƯỜNG KÍNH CỦA ỐNG DẪN DUNG DỊCH PHA CHIẾT VI. ĐƯỜNG KÍNH CỦA ỐNG DẪN HƠI NƯỚC VÀO VII. ĐƯỜNG KÍNH CỦA ỐNG THÁO CẶN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY