Đề tài Thiết kế công nghệ chế tạo lòng khuôn vỏ máy gọt bút chì từ nhựa PolyPropylen có ứng dụng các phần mềm CAD/CAM như SolidWorks 2005, Mastercam X và công cụ tính toán mô phỏng quá trình đúc phun Moldflow Plastics Insights 5.0

<p> MỤC LỤC Lời nói đầu 5 CHƯƠNG 1. CÔNG NGHỆ ĐÚC PHUN SẢN PHẨM NHỰA 7 I. Chất dẻo 7 1.1. Định nghĩa. 7 1.2. Phân loại chất dẻo 7 1.3. Những tính chất của chất dẻo 8 1.4. Các chất phụ gia sử dụng trong chất dẻo 9 II. Các phương pháp gia công chất dẻo. 10 2.1. Công nghệ cán. 10 2.2. Công nghệ phủ chất dẻo. 10 2.3. Công nghệ đùn. 11 2.4. Gia công vật thể rỗng 11 2.5. Công nghệ ép 11 2.6. Công nghệ tạo xốp chất dẻo 12 2.7. Công nghệ hàn chất dẻo. 12 2.8. Công nghệ dán chất dẻo. 12 2. 9. Công nghệ đúc phun 12 III. Công nghệ đúc phun gia công sản phẩm nhựa 13 3.1. Vật liệu sử dụng để đúc. 13 3.2. Máy đúc phun 15 3.2.1. Phân loại máy đúc phun. 16 3.2.2. Nhiệm vụ và đặc trưng quan trọng của các cụm kết cấu 17 3.3. Quá trình đúc phun 22 3.3.1. Giai đoạn dẻo hóa và chuyển hóa vật liệu sang trạng thái nóng chảy 22 3.3.2. Giai đoạn điền đầy khuôn và làm nguội sản phẩm 23 3.3.3. Giai đoạn lấy sản phẩm ra khỏi khuôn. 25 3.4. Khuôn đúc phun. 26 3.4.1. Định nghĩa và các thành phần cơ bản của khuôn 27 3.4.2. Phân loại khuôn. 29 3.4.3. Hệ thống cấp nhựa 32 3.4.4. Hệ thống đẩy 34 3.4.5. Điều khiển nhiệt độ khuôn. 37 3.4.6. Lõi mặt bên. 38 3.4.7. Các chi tiết khuôn cơ bản 41 3.5. Các khuyết tật của sản phẩm đúc phun và cách khắc phục 43 3.5.1. Đường hàn và đường hợp. 43 3.5.2.Cản khí. 44 3.5.3.Vết nứt. 45 3.5.4. Sự cong vênh 45 3.5.5. Sự tạo đuôi 46 3.5.6. Lõm co và rỗ co 46 3.5.7. Sản phẩm thiếu nhựa 47 CHƯƠNG 2. KỸ THUẬT và các phẦN MỀM CAD/CAM - cnc. 49 I. Nguyên lý chung của kỹ thuật CAD/CAM. 49 1.1. Quá trình CAD. 49 1.2. Quá trình CAM 50 II. Phần mềm Mastercam X 53 2.1. Giới thiệu chung. 53 2.2. Giao diện vùng làm việc của Mastercam X 54 2.3. Thiết lập thông số gia công trên máy. 57 2.4. Xuất mã NC 62 III. Phần mềm SolidWorks 2005 62 3.1. Giới thiệu chung. 62 3.2. Giao diện và một số chức năng cơ bản. 63 3.2.1. Mở một bản vẽ SolidWorks 64 3.2.2.Vẽ phác 64 3.3.3. Chức năng tiện ích trong thiết kế 3D 66 3.3.4. Bản vẽ lắp. 68 IV. Phần mềm Moldflow Plastics Insights 70 4.1. Giới thiệu chung. 70 4.2. Giao diện chương trình 71 4.3. Các chức năng chính 71 4.4. Các loại kết quả 72 CHƯƠNG 3.THIẾT KẾ KHUÔN ÉP PHUN SẢN PHẨM NHỰA 76 I. Máy gọt bút chì 76 1.1. Thiết kế sản phẩm máy gọt bút chì có ứng dụng SolidWorks 2005 76 1.2. Công dụng và nguyên lý hoạt động của máy gọt bút chì. 79 1.2.1. Công dụng. 79 1.2.2. Nguyên lý hoạt động 79 1.3. Tính công nghệ của vỏ máy gọt bút chì 80 II. Thiết kế khuôn đúc. 81 2.1. Cơ sở dữ liệu cho thiết kế khuôn. 81 2.2. Các bước thiết kế khuôn đúc 82 2.2.1 Vẽ to hình sản phẩm, xác định đường phân khuôn. 82 2.2.2. Xác định vị trí đặt miệng phun và chốt đẩy 83 2.2.3. Xác định bạc cuống phun 83 2.2.4. Xác định hệ thống lõi mặt bên, miếng ghép lòng và lõi khuôn 84 2.2.5. Xác định hệ thống làm nguội, vị trí chốt dẫn hướng và vít kẹp. 87 2.2.6.Thiết kế chiều dày của các tấm khuôn 88 2.2.7. Xác định quá trình đẩy và độ dày tấm đẩy. 89 2.2.8. Xác định vòng định tâm và bu lông vòng nâng 90 2.2.9. Hoàn chỉnh sơ đồ khuôn 92 2.2.10. Tính lực kẹp khuôn và lực đẩy vật đúc 944 2.2.11.Chọn loại máy đúc. 955 2.2.12. Lắp đặt khuôn 966 2.2.13. Lưu giữ khuôn 966 2.3. Ứng dụng Moldflow Plastics Insights để mô phỏng tính toán đúc phun 977 2.3.1. Thiết đặt thông số đầu vào 977 2.3.2.Kết quả thu được 100 III. Ứng dụng MasterCAM X trong việc gia công, chế tạo khuôn 104 CHƯƠNG 4. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG LÒNG KHUÔN, LÕI KHUÔN 112 I. Quy trình công nghệ gia công lòng khuôn 112 1.1. Dạng sản xuất 112 1.2. Phương pháp chế tạo phôi. 112 1.3. Thứ tự các nguyên công 113 1.4. Tính chế độ cắt. 114 1.4.1.Nguyên công 1. 114 1.4.2.Nguyên công 2. 114 1.4.3. Nguyên công 3 119 1.4.4.Nguyên công 4. 130 1.4.5. Nguyên công 5 131 1.4.6. Nguyên công 6 131 1.4.7. Nguyên công 7 132 1.4.8. Nguyên công 8 133 1.4.9. Nguyên công 9 133 1.4.10. Nguyên công 10. 133 1.4.11. Nguyên công 11. 134 1.4.12. Nguyên công 12. 134 1.4.13. Nguyên công 13. 134 II. Quy trình công nghệ gia công lõi khuôn 134 2.1. Dạng sản xuất 134 2.2. Phương pháp chế tạo phôi. 135 2.3. Thứ tự các nguyên công 136 2.4. Tính chế độ cắt. 137 2.4.1. Nguyên công 1 137 2.4.2.Nguyên công 2. 137 2.4.3. Nguyên công 3 141 2.4.4. Nguyên công 4 153 2.4.5. Nguyên công 5 154 2.4.6. Nguyên công 6 154 2.4.7. Nguyên công 7 155 2.4.8. Nguyên công 8 156 2.4.9. Nguyên công 9 157 2.4.10. Nguyên công 10. 158 2.4.11. Nguyên công 11. 158 2.4.12. Nguyên công 12. 158 2.4.13. Nguyên công 13. 158 Kết luận 15959 PHỤ LỤC 1. 160 I. Chương trình gia công lòng khuôn 160 1.1. Chương trình gia công phay lòng khuôn 160 1.2. Chương trình gia công các lỗ trên miếng ghép lòng khuôn 161 II. Chương trình gia công lõi khuôn 162 2.1. Chương trình phay lõi khuôn 162 2.2. Chương trình gia công các lỗ trên miếng ghép lõi khuôn 163 PHỤ LỤC 2. Các kẾT QUẢ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC PHUN. 164 Tài liệu tham khảo 178 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY