Đề tài Thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng công thương ba đình

CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHTM A. CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHTM. I/ Khái niệm, đặc điểm của DAĐT. 1. Khái niệm DAĐT là một tổng thể các chính sách, hoạt động và chi phí liên quan đến nhau được hoạch định nhằm đạt một mục tiêu nhất định . Trong quá trình thực hiện mục tiêu đó cần có các nguồn lực đầu vào và kết quả thu được là đầu ra. 2. Đặc điểm của DAĐT. Về mục tiêu, bất kỳ 1 DA nào cung phảI có một mục đích mục tiêu rõ ràng.Trong 1 dự án ĐT luôn có chu kỳ phát triển riêng và thời gian tồn tại hữu hạn.Với việc tác động đén môi trường, khi DA ra đời sẽ ảnh hưởng đến môI trường tự nhiên, kinh tế, xã hội một cách trực tiếp hay gián tiếp ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu đây là sự tác động qua lại. DA tác động đến môI trường và ngược lại. Dự án ra đời làm mất đI sự cân băng cũ và tạo nên một sự cân băng mới. DAĐT luôn mang tính bất định và độ rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. II/ Hoạt động thẩm định TCDAĐT dưới góc độ NHTM. 1. Khái niệm Thẩm định tin dụng là việc tổ chức xem xét một cách khách quan toàn diện các nội dung cơ bản ảnh hưởng trực tiếp tới tính khả thi của dự án để ra quyết định cho vay và cho phép đầu tư. 2. Mục đích, ý nghĩa của việc thẩm định. Ngân hàng thẩm địmh nhằm mục đích: - Rút ra các kết luận chính xác về tính khả thi, hiệu quả kinh tế , khả năng trả nợ, những rủi ro có thể xảy ra để ra quyết định cho vay hoặc từ chối cho vay một cách đúng đắn. - Tham gia góp ý kiến cho khách hàng, tạo tiền đề để đảm bảo hiệu quả cho vay, thu được nợ cả gốc và lãi đúng hạn, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất. - Làm cơ sở để xác định số tiền cho vay, thời gian cho vay, mức thu nợ hợp lý, tạo điều kiên thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Công việc thẩm định có ý nghĩa quan trọng như: + Giúp khách hàng lựa chọn được phương án đầu tư tốt nhất. + Giúp các cơ quan quản lý của nhà nước đánh giá được sự cần thiết và tính phù hợp của dự án đối ới quy hoạch phát triển chung của nghành, địa phương và cả nước trên các mục tiêu, quy mô, quy hoạch và hiệu quả. + Thông qua thẩm định giúp ta xác định được sự lợi hại của dự án khi đi vào hoạt động trên các khía cạnh : Công nghệ, ô nhiễm môi trường, và các lợi ích kinh tế xã hội khác. + Giúp các nhà tài chính ra quyết định chính xác về cho vay hoặc tài trợ dự án. + Giúp xác định rõ tư cách pháp nhân của các bên tham gia đầu tư. thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY