Đề tài Tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Sơn Hải

<p> Vốn là một trong những nhân tố cần thiết đối với sự tăng trưởng và phát triển của Doanh nghiệp, trong quá trình phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh, thì việc quản lý, huy động vốn và các biện pháp thu hồi vốn ngày càng trở nên quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của mỗi Doanh nghiệp. Trong những năm vừa qua khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN thì vấn đề huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các Doanh nghiệp là vấn đề quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của một Doanh nghiệp. Với một lượng vốn nhất định được huy động, muốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của mình các Doanh nghiệp phải có sự kết hợp hài hòa giữa việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động cho phù hợp với các điều kiện của Doanh nghiệp mình Công ty TNHH Sơn Hải là một trong những ngày Công nghiệp của nền kinh tế. Trong những năm qua, Công ty đã cố gắng thực hiện tốt công tác hoạt động kinh doanh, biết tăng cường huy động vốn, Công ty đã sử dụng tốt vốn cố định và vốn lưu động đồng thời giải quyết được công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, tạo cho họ cuộc sống ổn định cả về kinh tế lẫn tinh thần. Hơn nữa Công ty còn mang lại lợi ích cho những ngành kinh tế khác.Với đặc điểm là một Công ty TNHH, Công ty đã tự đứng vững trên đôi chân của mình, thoát khỏi tình trạng quản lý vốn theo cơ chế cũ, từng bước quản lý vốn theo cơ chế thị trường, đáp ứng sản phẩm mà người tiêu dùng chấp nhận, đây là một trong những thành công lớn mà Công ty đạt được. Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Sơn Hải, em nhận thấy công tác huy động vốn và sử dụng vốn rất quan trọng đồng thời cũng là một khó khắn khi thực hiện, em đã tìm hiểu và nghiên cứu đề tài “Tăng cƣờng huy động vốn tại Công ty TNHH Sơn Hải”. Qua nghiên cứu và thực hiện đề tài đã cho em kiến thức chuyên sâu về công tác huy động vốn tại một Doanh nghiệp cụ thể, giúp em tiểu hiểu sâu hơn những lý thuyết bản thân học tại trường Đại học và việc áp dụng lý thuyết vào thực tế. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY