Đề tài Tầm Quan trọng của Chấm điểm Tín dụng đối với Tăng trưởng Kinh tế

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng khách hàng được hưởng lợi đáng kể từ kết quả của việc các hãng bảo hiểm áp dụng điểm tín dụng. Một nghiên cứu lấy mẫu từ 2,7 triệu hợp đồng bảo hiểm ô tô để xác định rằng điểm bảo hiểm dựa trên tín dụng là một trong ba yếu tố dự đoán rủi ro hàng đầu, và rằng khi điểm bảo hiểm tăng, thì số tiền đòi bồi thường bảo hiểm trung bình giảm. 44 Một nghiên cứu khác do chính phủ tài trợ phát hiện ra rằng 10% khách hàng có lịch sử tín dụng xấu nhất có số lần đòi bồi thường bảo hiểm nhiều gấp đôi so với 10% khách hàng có điểm tín dụng cao nhất. 45 Nghiên cứu thứ ba cho thấy rằng tổn thất của những khách hàng có điểm tín dụng thấp nhất cao hơn 33% so với tổn thất trung bình của tất cả các nhóm, trong khi tổn thất của nhóm có điểm tín dụng cao nhất thấp hơn 25% so với tổn thất trung bình của tất cả các nhóm. 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY