Đề tài Tỷ lệ bệnh nhân bị viêm phổi thở máy và một số yếu tố liên quan

<p> Kết quả trên có thể lý giải rằng có liên quan rất nhiều đến sự chă sóc c a điều dưỡng, bởi nếu điều dưỡng chă sóc ch người bệnh nhiều lần trong ngày tỷ lệ nhiễm VPTM sẽ thấ h n giả được tai biến ch người bệnh, giả được số ngày thở máy, ngày nằm viện v đặc biệt sẽ làm giả được chi h ch người bệnh khi mắc thêm bệnh mới ngoài bệnh lý nền mắc phải. So với kết quả nghiên cứu c a Nguyễn Thị ư ng Giang [8] có tỷ lệ VPTM thấ h n c a chúng tôi khi bệnh nh n được chă sóc ≥ 3 ần/ ngày (tỷ nhiễm VPTM chiếm 46,2%) và < 3 lần/ngày là 82,8%. 4.2.3. Liên quan giữ sư ch s c N tr h đặc biệt vơ i T Trong nghiên cứu c ng chỉ ra đối với những bệnh nh n được nằm trong phòng đặc biệt thi tỉ lệ mắc VPTM t h n hẳn BN nằm trong phòng bệnh th ng thường (11,5% so với 88,5%) với p <0,05. iều này có thể giải thích rằng hi người bệnh nằm hòng đặc biệt sẽ hạn chế được sự lây truyền chéo từ người bệnh n y sang người bệnh khác. Trên thực tế không phải bệnh nh n n c ng có tiền để nằ được những phòng đặc biệt d chi h ng y giường điều trị rất ca v c ng có thể bệnh viện c ng h ng đ ứng đ số giường đặc biệt ch người bệnh có mức thu nh ca . ết uả ảng 3.12 cho thấy c ng h hợp với kết quả nghiên cứu c a Nguyễn Thị ư ng Giang 8] với những bệnh nh n được nằ điều trị trong phòng tự nguyện bị VPTM t h n s với bệnh nh n được điều trị tại phòng chung (6,7% so với 93,3%). </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY