Đề tài Sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh đối với điều dưỡng và bác sỹ tại khoa khám bệnh bệnh viện Tuệ Tĩnh năm 2013

<p> Qua nghiên cứu trên 420 NB và NNNB đến khám bệnh tại Khoa Khám bệnh BV tuệ tĩnh chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 5.1. Sự HL của NB, NNNB về công tác Khám tƣ vấn, đón tiếp, sắp xếp của nhân viên y tế tại Khoa khám bệnh - 88.10% NB, NNNB đánh giá việc sắp xếp người bệnh chờ khám hợp lý, 11.90% đánh giá không hợp lý. - 95.24% NB, NNNB đánh giá mức độ giải thích của nhân viên tư vấn là đầy đủ và rất đầy đủ, 4.76% cho rằng chưa đầy đủ. - 96.66% NB, NNNB đánh giá nhân viên tư vấn đón tiếp nhiệt tình và rất nhiệt tình, 2.86% đánh giá không nhiệt tình, chỉ có 0.48% đánh giá nhân viên tư vấn có thái độ lạnh nhạt. - 82.62% NB, NNNB đánh giá thái độ của nhân viên tư vấn là tôn trọng; 14.76% đánh giá nhân viên rất tôn trọng; 2.38% có thái độ bình thường; 0.24% thể hiện sự không tôn trọng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY