Đề tài Sản xuất sạch hơn ngành công nghiệp thuộc da

Áp dụng SXSH đòi hỏi có sự phối hợp của tất cả các bộ phận của doanh nghiệp và các chuyên gia SXSH. Do đó sự cam kết và hỗ trợ mạnh mẽ của Ban lãnh đạo công ty sẽ là yếu tố quyết định cho sự thành công của chƣơng trình.Chúng tôi khuyến cáo áp dụng SXSH lần lượt theo 6 bước bao gồm 18 nhiệm vụ sau đây: Bước 1: Khởi động Bước 2: Phân tích các công đoạn sản xuất Bước 3: Đề ra các giải pháp SXSH Bước 4: Chọn lựa các giải pháp SXSH Bước 5: Thực hiện các giải pháp SXSH Bước 6: Duy trì SXSH Việc thực hiện sản xuất sạch hơn trong ngành thuộc da còn hạn chế. Tài liệu này sử dụng số liệu báo cáo đánh giá sản xuất sạch hơn tại xưởng thuộc da, thuộc trung tâm công nghệ thuộc da của Viện nghiên cứu da giầy làm ví dụ mình chứng việc áp dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY