Đề tài Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán AFA

Mô tả các mục tiêu, chiến lược mà BGĐ/BQT đặt ra, các phương pháp mà BGĐ sử dụng để đạt được mục tiêu đề ra và các rủi ro kinh doanh có thể phát sinh từ những thay đổi trong DN hoặc từ những hoạt động phức tạp, bao gồm: (1) Sự phát triển của ngành nghề, sản phẩm hoặc dịch vụ mới * Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Tiếp tục giữ vững sự ổn định của Công ty, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo lợi ích các cổ đông. Đồng thời đẩy nhanh việc nâng cao năng lực Công ty thông qua việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân sự, thể chế trong quản trị, điều hành, quản lý, từng bước đầu tư đổi mới công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng cầu - đường bộ nhằm đảm bảo khả năng cạnh tranh và hội nhập của Công ty trong những năm đến. * Các chương trình / Kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn & dài hạn:  Tăng cường quan hệ hợp tác liên doanh, liên kết, đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, tích cực và chủ động tìm kiếm khai thác công việc liên quan đến việc phát huy ưu thế hiện có và tính hiệu quả các xe - máy thi công, trong đó đặc biệt lưu ý việc khai thác các thiết bị- công nghệ chuyên dùng thi công Cầu. INH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY