Đề tài Quy trình kiểm toán bán hàng - Thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ các đơn vị hạch toán độc lập tại Tổng công ty Sông Đà

<p> Soát xét giấy tờ làm việc của KTV nhằm đánh giá tình hình kinh doanh của khách hàng có được hiểu đúng không? Qúa trình kiểm toán có được thực hiện đúng quy trình kiểm toán không? giấy tờ làm việc có được lưu giữ đầy đủ không. Giấy tờ làm việc của KTV được trưởng đoàn kiểm toán tập hợp, xắp xếp kiểm tra tính đầy đủ, thích hợp yêu cẩu bổ sung những bằng chứng cần thiết và đưa ra ý kiến đánh giá cho cả chu trình, các bút toán điều chỉnh chênh lệch cuối cùng từ đó trưởng đoàn kiểm toán sẽ đưa ra nhận xét chung. Hồ sơ kiểm toán cũng được trưởng đoàn kiểm toán xem xét và đánh giá trong quá trình này. - Xem xét các sự kiện sau ngày kết thúc niên độ vấn đề này được đặc biệt quan tâm trong chu trình bán hàng thu tiền vì có liên quan chặt chẽ tới tình hình thanh toán công nợ của khách hàng. Đối với trung tâm NC&ƯD KHCN Sông Đà và công ty Cổ phần Cung ứng NLQT&TM Sông Đà sau ngày báo cáo tài chính của đơn vị KTV không thấy có sự kiện quan trọng nào xảy ra, không thấy dấu hiệu đối với khách hàng nợ nhưng không có khả năng thu hồi nợ, tình hình thanh toán của khách hàng được đánh giá tương đối tốt. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY