Đề tài Quy hoạch sử dụng đất dùng trong xây dựng đường ô tô khu vực thành phố Đà Nẵng

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ KHU VỰC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LAND-USE PLANNING IS USED IN CONSTRUCTION OF HIGHWAYS IN DA NANG CITY AREA SVTH: Nguyễn Văn Hưng, Lê Việt Lớp 05X3B, Khoa Xây Dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa GVHD: TS. Phan Cao Thọ Khoa Xây Dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa TÓM TẮT Dựa trên những kết quả nghiên cứu thực nghiệm, đánh giá trữ lượng chất lượng của từng loại đất tại các khu vực khai thác, đưa ra các biện pháp cải thiện tính chất của các loại đất không đạt chất lượng, từ đó đề xuất việc sử dụng hợp lý các loại đất trong xây dựng đường ô tô. Tính toán đưa ra mối tương quan giữa trị số mô đun đàn hồi và trị số sức chịu tải của nền đường E=f(CBR) đối với từng phương án dùng đất đắp nền đường cụ thể giúp cho việc tính toán cường độ nền đường trong giai đoạn thiết kế lập dự án đầu tư. Lập sơ đồ khai thác đất trong địa bàn thành phố Đà Nẵng dựa trên các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của các mỏ đất với nhau. ABSTRACT Based on the results of experimental studies, which assigning the quantity and quality of each type of land in mining areas, taking measures to improve the soil properties which not achieved quality, then proposed the use of reasonable soils in construction of highways. Calculations give the correlation between the elastic module values and bearing capacity values of the road E=f(CBR), for each project which using soil to make complete street will help measure street surface intensity in designing investment project stage. Making small project to exploit soil in Danang territory which base on economic target, techniqe between soil mine of each other. 1. Đặt vấn đề Hiện nay, vấn đề sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất là một vấn đề cấp bách và rất được quan tâm. Nhìn chung khu vực thành phố (TP) Đà Nẵng đất đai phục vụ cho lĩnh vực xây dựng đường ô tô ngày càng khang hiếm trong khi nhu cầu về sử dụng khai thác đất lại tăng lên. Để đáp ứng được nhu cầu đó không những cần phải biết tiết kiệm trong việc sử dụng đất mà còn phải nghiên cứu đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện được tính chất của các loại đất xấu để có thể tận dụng triệt để được nguồn tài nguyên này trong lĩnh vực xây dựng đường ô tô. 2. Mục đích và nội dung nghiên cứu Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của đất, so sánh đánh giá khả năng sử dụng đất vào việc xây dựng đường Xây dựng mối tương quan giữa trị số mô đun đàn hồi của nền đường và trị số sức chịu tải của nền đường E=f(CBR) Đề xuất biện pháp cải thiện tính chất của đất nhằm mục đích tiết kiệm nguồn tài nguyên đất và vật liệu xây dựng Lập sơ đồ khai thác đất trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của các mỏ đất với nhau 3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu Tìm hiểu các khu vực khai thác đất dùng cho xây dựng đường trong khu vực TP Đà Nẵng, lấy mẫu hiện trường làm thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của đất. Tính toán kết quả thí nghiệm từ đó đưa ra các nhận xét về các chỉ tiêu kỹ thuật của đất ở các mỏ. Tính chiều sâu khu vực tác dụng của nền đường đối với các phương án đắp đất nền đường và xây dựng mối quan hệ giữa trị số môđun đàn hồi và sức chịu tải của nền đường. Xác định chi phí khai thác đất giữa các mỏ đất đối với từng khu vực trong địa bàn TP Đà Nẵng từ đó đưa ra những khuyến cáo nhằm tiết kiệm chi phí trong việc khai thác đất xây dựng đường. Phạm vi nghiên cứu của đề tài chủ yếu là các mỏ đất trong khu vực TP Đà Nẵng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY