Đề tài Quy hoạch môi trường không khí tại thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng 2030

<p> Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng không khí(CLKK); kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực về quản lý CLKK. o Đưa các biện pháp bảo vệ môi trường trong việc xây dựng vào nội dung quy hoạch kinh tế-xã hội. o Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về BVMT không khí phải tuân thủ theo đúng các yêu cầu của pháp luật, tránh qua loa, đại khái o Tìm ra các phương hướng vận dụng nguồn lực khéo léo để duy trì hoạt động của các hệ thống quan trắc tự động sắp được xây dựng. o Tuyên truyền, giáo dục và nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý CLKK không chỉ cho cơ quan nhà nước Trung ương mà còn cho mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. - Thời gian thực hiện: cần tiến hành ngay và cần có nhiều kế hoạch phát triển lâu dài </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY