Đề tài Quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua việc tổ chức các sự kiện tôn vinh văn hóa dân tộc

MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ẢNH MINH HỌA iv VÀ PHỤ LỤC iv CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP THÔNG QUA TỔ CHỨC SỰ KIỆN TÔN VINH VĂN HÓA DÂN TỘC .4 I. TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DÂN TỘC . 4 1. Khái niệm văn hóa dân tộc 4 2. Các chức năng của văn hóa . 6 3. Một số thành tố của văn hóa Việt Nam . 8 4. Văn hóa và phát triển 10 II. QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP BẰNG CÔNG CỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TÔN VINH VĂN HÓA DÂN TỘC. . 12 1. Khái quát về hoạt động quảng bá hình ảnh doanh nghiệp 12 1.1. Khái niệm hình ảnh doanh nghiệp 12 1.2. Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp 13 1.3. Quy trình quảng bá hình ảnh doanh nghiệp . 15 2. Sử dụng công cụ tổ chức sự kiện tôn vinh văn hóa dân tộc để quảng bá hình ảnh DN 18 2.1.Khái niệm sự kiện tôn vinh văn hóa dân tộc 18 2.2. Tổ chức sự kiện tôn vinh văn hóa dân tộc 20 2.3. Quy trình quảng bá hình ảnh doanh nghiệp thông qua tổ chức sự kiện tôn vinh văn hóa dân tộc 22 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THÔNG QUA TỔ CHỨC SỰ KIỆN TÔN VINH VĂN HÓA DÂN TỘC 28 I. HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN TÔN VINH VĂN HÓA DÂN TỘC TẠI VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 28 II. THỰC TRẠNG QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP THÔNG QUA CÁC SỰ KIỆN TÔN VINH VĂN HÓA DÂN TỘC ĐÃ TỔ CHỨC . 35 1. Nhận thức của doanh nghiệp về hoạt động quảng bá hình ảnh thông qua tổ chức các sự kiện tôn vinh văn hóa dân tộc 35 2. Thực trạng quảng bá hình ảnh doanh nghiệp qua sự kiện tôn vinh văn hóa dân tộc . 38 III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG . 50 1. Thành tựu đạt được . 50 2. Những vấn đề còn tồn tại 51 3. Nguyên nhân của những tồn tại . 55 CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THÔNG QUA TỔ CHỨC SỰ KIỆN TÔN VINH VĂN HÓA DÂN TỘC .58 I. SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH DN VIỆT NAM THÔNG QUA TỔ CHỨC SỰ KIỆN TÔN VINH VĂN HÓA DÂN TỘC .58 1. Hoạt động quảng bá hình ảnh doanh nghiệp quyết định thành công trong kinh doanh. 58 2. TCSK là công cụ hiệu quả, là xu thế mới để quảng bá hình ảnh doanh nghiệp trong thời đại ngày nay 59 3. Các giá trị văn hóa truyền thống có ảnh hưởng to lớn tới việc quảng bá hình ảnh doanh nghiệp trong thời đại hiện nay . 62 3.1. Hướng hình ảnh của doanh nghiệp tới các giá trị chân-thiện-mỹ . 62 3.2. Tạo sự khác biệt cho sản phẩm của Việt Nam với sản phẩm của các hãng nước ngoài 62 3.3. Tạo ra các trào lưu tiêu dùng sản phẩm thông qua văn hóa . 64 II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI 65 1.Chương trình “Knorr tôn vinh ẩm thực Việt” của hãng Unilever 65 2. “Lễ hội bia Oktoberfest” ở Munich, Đức . 67 III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THÔNG QUA TỔ CHỨC SỰ KIỆN TÔN VINH VĂN HÓA DÂN TỘC . 69 1.Về phía Nhà nước . 69 2.Về phía các Bộ ban ngành 71 3.Về phía doanh nghiệp . 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .77 PHỤ LỤC . a LỜI MỞ ĐẦU A. Tính cấp thiết của đề tài Văn hóa truyền thống của một dân tộc được bồi đắp trong một khoảng thời gian dài nên nó có tính bền vững và ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người. Sự tồn tại của văn hóa có ảnh hưởng sâu sắc tới nhận thức và các quyết định của con người nói chung và các quyết định tiêu dùng nói riêng. Văn hóa truyền thống tác động mạnh đến hành vi tiêu dùng. Đây là một trong những con đường tối ưu để quảng bá hình ảnh của sản phẩm cũng như hình ảnh DN trong thời đại toàn cầu hóa, khi người tiêu dùng chịu nhiều ảnh hưởng từ sản phẩm của các quốc gia, các nền văn hóa khác nhau. Do vậy quảng bá hình ảnh DN trong các sự kiện tôn vinh văn hóa dân tộc có ý nghĩa rất lớn. Trước hết, sự kết hợp này giúp DN có thể quảng bá hình ảnh của mình như một tổ chức thân thiện và có trách nhiệm với cộng đồng và ngoài ra hình ảnh ấy còn được duy trì lâu dài trong tâm trí khách hàng bởi nó được đi kèm với các giá trị văn hóa có tính bền vững. Đồng thời hình ảnh DN đứng bên cạnh các giá trị văn hóa truyền thống trong một sự kiện sẽ tạo ra cảm giác gần gũi và gắn bó với người tiêu dùng. Bên cạnh đó lợi ích hoạt động này mang lại cho cộng đồng là không nhỏ vì nó đã góp phần duy trì và phổ biến các giá trị văn hóa truyền thống trước tác động từ các nền văn hóa đang du nhập vào nước ta. Bởi vậy, tác giả đã lựa chon nghiên cứu đề tài “Quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua việc tổ chức các sự kiện tôn vinh văn hóa dân tộc” vì nó có giá trị thực tiễn cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY