Đề tài Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Thừa Thiên Huế

<p> Cần có biện pháp tuyên truyền để các NHTM hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ trong việc cung cấp và sử dụng thông tin tín dụng. Đồng thời, NHNN cần quy định chặt chẽ và bắt buộc các TCTD cung cấp thông tin về tình hình dư nợ, khả năng trả nợ, nợ xấu về CIC. Có chế tài xử lí mạnh nếu các NHTM không tuân thủ nghiêm túc, cố tình che giấu sự thật về tình hình nợ xấu, nợ quá hạn của mình. - NHNN cần hoàn thiện cơ chế, thể chế quản lí, các văn bản pháp quy để tăng cường quản lí nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ-ngân hàng; tăng cường công tác thanh tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng hoạt động lành mạnh, minh bạch hóa và hiệu quả. Ngăn chặn các hạn chế tiêu cực, không để xảy ra các sai phạm, những vụ án nghiêm trọng trong ngành ngân hàng như thời gian vừa qua. Cần chú trọng phối hợp với các cơ quan liên quan, hoàn thiện thêm các cơ chế, chính sách về: xử lí nợ xấu, xử lí TSĐB, sở hữu chéo, vấn đề niêm yết cổ phiếu - Cân nhắc thực hiện thông tư số 02/2013/TT-và thông tư số 179/2013/TTBTC về xóa nợ của chính phủ cho 7 đối tượng. Tiếp tục chỉ đạo các NHTM đẩy nhanh quá trình xử lí nợ xấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của VAMC. - Cần có chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị xếp hạng tín dụng độc lập làm cơ sở tham chiếu chung trong công tác xếp hạng tín dụng. - Nâng cao năng lực xử lí nợ của VAMC thông qua việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc xử lí nợ xấu, hoạt động mua bán, chứng khoán hóa tài sản xấu của các Tổ chức tín dụng. Các khoản nợ xấu phải được đánh giá khách quan, đảm bảo sự minh bạch và không bị cho phối bởi lợi ích nhóm hoặc cơ chế xin-cho. Hình thành thị trường các công ty mua bán nợ với quy mô nhỏ giúp dễ dàng xử lí hơn. - Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia quá trình xử lí nợ xấu. Tranh thủ sự ủng hộ và tham vấn kinh nghiệm của các định chế tài chính lớn như IMF, WB trong quá trình cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng đồng thời tranh thủ nguồn vốn của các tổ chức này nhưng phải xem xét các điều kiện ràng buộc của họ, tránh bị can thiệp vào các quyết sách điều hành kinh tế. 2.3 Kiến nghị với chính phủ - Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, quy mô tín dụng đòi hỏi tính kịp thời và chất lượng của thông tin tín dụng ngày càng cao, vượt ra khỏi khả năng </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY