Đề tài Quản trị khoản phải thu tại tổng công ty chè Việt Nam

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU 1.1. Khái niệm, định nghĩa cơ bản về quản trị khoản phải thu 1.1.1. Khái niệm khoản phải thu 1.1.2. Nội dung khoản phải thu 1.2. Lý thuyết về quản trị khoản phải thu 1.2.1 Chính sách tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tín dụng 1.2.1. Phân tích, đánh giá các khoản phải thu 1.2.3 Phòng ngừa rủi ro và xử lý đối với khoản phải thu khó đòi CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM ( VINATEA) 2.1. Tổng quan về tổng công ty chè Việt Nam 2.2. Thực trạng quản trị khoản phải thu tại tổng công ty chè Việt Nam 2.3. Các thành tựu và hạn chế trong công tác quản trị khoản phải thu tại tổng công ty chè Việt Nam 2.3.1. Các thành tựu đạt được 2.3.2. Một số hạn chế còn tồn tại CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM Giải pháp 1: Về chính sách tín Giải pháp 2: Về lãnh đạo tổ chức quản trị khoản phải thu Giải pháp 3: Về kiểm soát khoản phải thu Giải pháp 4: Về quản trị rủi ro và xử lý nợ khó đòi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY